OSOBLAHA | Základní a Mateřská škola Osoblaha zve vás a vaše děti narozené v termínu od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 k zápisu pro školní rok 2024/2025, který se koná ve škole 18. dubna 2024 a letos ho pojali jako pohádkovou únikovou hru.

Foto: Plakát

K zápisu doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad, musí žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V rámci zápisu si budete moci prohlédnout školní areál, učebny a získat informace o školním vzdělávacím programu s dalším směřování školy.

Základní a Mateřská škola Osoblaha je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. V letošním školním roce navštěvuje školu 188 žáků v jedenácti třídách ZŠ a 33 dětí ve dvou třídách MŠ. Žáky vzdělává a vychovává celkem devatenáct pedagogických pracovníků a o provoz se stará 6 správních zaměstnanců a 3 kuchařky. Komplex celé školy se skládá z hlavní budovy, kde je umístěn druhý stupeň a vedení školy a z pavilónové přístavby, kde je mateřská škola a žáci prvního stupně. Ke škole patří také tělocvična, školní jídelna, a budova školním družiny, která je v jiné části obce a lze v ní poskytnout také ubytování pro turisty.

Zdroj: ZŠ a MŠ Osoblaha