OSOBLAHA | Základní a Mateřská škola Osoblaha zve Vás a Vaše děti  narozené v termínu od 1. září 2015 do 31. srpna  2016 k zápisu pro školní rok 2022/2023, který se koná dne 7. dubna 2022 od 15 do 17 hodin v budově ZŠ a MŠ Osoblaha.

Foto: ZŠ a MŠ Osoblaha

K zápisu doneste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zákonní zástupci, kteří žádají pro své dítě odklad, musí žádost doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. V rámci zápisu si budete moci prohlédnout školní areál, učebny a získat informace o školním vzdělávacím programu s dalším směřování školy.

Ta nejzákladnější pozitiva školy v 10 bodech.

  1. Škola je vybavena moderními digitálními technologiemi včetně velkoformátových dotykových panelů – tabulí.
  2. Vyučujeme Anglický jazyk od 1. třídy a pořádáme adaptační jazykový kurz pro prvňáčky.
  3. Prosazujeme moderní individuální přístup, ale také práci ve skupinách, upřednostňujeme zážitkové a činnostní vyučování od 1. třídy a badatelsky orientovanou výuku. Vedeme žáky k samostatnosti při řešení problémů. Zavádíme nové metody a technologie v rámci výuky ICT, např. programování ozobotů (programovatelní miniroboti). Informatiku jako povinný předmět vyučujeme již od školního roku 2021/2022.
  4. V rámci vyučování i volnočasových aktivit využíváme tvořivou práci v keramické dílně.
  5. Nabízíme stravování ve školní jídelně. Využíváme projekt „Obědy zdarma“ zavedli jsme moderních postupy při přípravě i prezentaci jídel. Nabízíme bezhotovostní platby poplatků a příspěvků a bezhotovostní vyúčtování přeplatků.
  6. Vytváříme bezpečné prostředí se vstřícností a pochopením pedagogů.
  7. Provozujeme postupně modernizovanou školní družinu pro žáky z 1. – 5. třídy.
  8. Máme bohatou nabídku mimoškolní činnosti v oblasti ICT, sportu, výtvarné i hudební výchovy a tanečních aktivit. Spolupracujeme se ZUŠ v Městě Albrechticích a umožňujeme ZUŠ hudební výuku u nás ve škole. Jsme aktivní v projektech EU, dynamicky se rozvíjíme.
  9. Zařadili jsme do ŠVP vedle plaveckého kurzu také lyžařský kurz. Žáky 6. třídy vysíláme na adaptační kurz, plánujeme školy v přírodě a adaptační kurz pro prvňáčky.
  10. Jsme velmi téměř stoprocentně úspěšní při přijímáni našich absolventů ke studiu na středních školách s maturitními obory.

Zdroj: ZŠ a MŠ Osoblaha

top