OSOBLAHA (FOTO) | Základní škola a Mateřská škola Osoblaha je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. Komplex celé školy se skládá z hlavní budovy, kde je umístěn druhý stupeň, z pavilónové přístavby, kde je mateřská škola a žáci prvního stupně.

Kvalitní vzdělání je jedním z klíčových prvků společnosti, jejíž nároky a standardy se neustále mění a vyvíjejí. „V letošním školním roce jsme uvedli do provozu dva velké digitální displaye. Žáci první a třetí třídy získávají digitální dovednosti napříč předměty. Dotykové obrazovky pomáhají při výuce, opakování i didaktických hrách. Vyučující má možnost dynamického přechodu z úlohy na úlohu a nemusí zdlouhavě mazat klasickou tabuli a zapisovat nové zadání,” řekl Marian Hrabovský, ředitel Základní školy Osoblaha.

Tabule pomáhá lépe motivovat i udržet déle pozornost prostřednictvím vizualizace a animací. „Také žáci si rychle oblíbili práci s novými technologiemi při projektovém i skupinovém vyučování a díky tomu stoupá obliba výuky i jindy neoblíbených předmětů, jako je matematika a český jazyk. Pro příští rok plánujeme pořízení dalších dvou interaktivních tabulí. Tentokrát však vyšší třídy 3board,” dodal Marian Hrabovský.

V letošním školním roce navštěvuje školu 188 žáků v jedenácti třídách ZŠ a 33 dětí ve dvou třídách MŠ. Žáky vzdělává a vychovává celkem devatenáct pedagogických pracovníků a o provoz se stará 6 správních zaměstnanců a 3 kuchařky.

Úroveň školy

Vstřícnost a vysoká odbornost pedagogů

Prvky činnostního a zážitkového vyučování

Badatelsky orientovaná výuka

Projekty a projektové vyučování

Lyžařské a plavecké kurzy

Moderní vyučování s ICT technologiemi

Využití příjemného blízkého přírodního okolí

Individuální přístup k žákům

Možnost doučování přímo ve škole

Bezpečné prostředí

Srozumitelný školní vzdělávací program