MSK (FOTO) | Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje se během tohoto víkendu účastnila, stejně jako i v předchozích letech, akce Dny NATO, které proběhly v areálu letiště Mošnov u Ostravy. Záchranáři se účastnili statických ukázek, ale také koordinovali zdravotnickou péči v místě konání a podíleli se na jejím poskytování; své zástupce měli rovněž ve štábu akce.

Záchranáři představili veřejnosti svou práci a vybavení v rámci statických ukázek. K prohlédnutí byla dvě plně vybavená zásahová vozidla, včetně speciálního vozidla týmu pro speciální činnosti, vybaveného bio boxem pro ošetřování a transport pacientů s vysoce infekční chorobou, ochranné obleky, které tým používá, i další zařízení tohoto speciálního týmu.

Za velkého zájmu návštěvníků probíhaly komentované ukázky poskytování přednemocniční neodkladné péče, které záchranáři předváděli. Dospělí i děti mohli trénovat resuscitaci pacienta na modelech, a to za odborného dohledu profesionálních zdravotníků. Během obou dní konání akce se záchranáři věnovali množství zájemců ve stanech i na ploše před nimi. Stanoviště záchranné služby bylo po oba dny doslova v obležení návštěvníků.

Pro děti měly týmy ZZS ve spolupráci s partnerským nadačním fondem Kryštůfek připraven zábavně-edukační program. Malí návštěvníci obdrželi speciální kartičku, se kterou postupně navštívili pět stanovišť, na nichž plnili úkoly – znalost čísel tísňového volání, základy komunikace s operátorem záchranné služby, poskytnutí první pomoci, malování postavičky Kryštůfka a také znalost správné hygieny a prevence nakažlivých chorob. Za úspěšné splnění zadaných úkolů pak byli odměněni drobnými dárky. Soutěže se během víkendu zúčastnila téměř tisícovka dětí.

Poskytnutí laické první pomoci v situaci náhle vzniklého a život ohrožujícího zdravotního problému je pro přežití pacienta mnohdy klíčové. Pracovníci záchranné služby proto příležitosti Dnů NATO i letos využili také k výukovým a preventivním účelům, zaměřeným směrem k laické veřejnosti

Přítomnost ZZS měla také účel aktivního poskytování kvalifikované pomoci v místě akce. Pro případ zdravotních obtíží návštěvníků byla k dispozici plně vybavená sanitní vozidla a samozřejmě i jejich posádky. Další sanitky se účastnily coby ukázkové v rámci statické části programu, ale byly po celou dobu plně k dispozici pro zásah v případě výskytu mimořádné situace.

Role ZZS však byla i koordinační. V průběhu soboty a neděle byl v areálu v porovnání s předchozím rokem ošetřen záchranáři, členy Rescue Ostrava a armádními zdravotníky, značný počet návštěvníků. Zatímco v roce 2017 to bylo necelých sedm desítek osob, letos se jednalo o tři stovky. Z tohoto počtu bylo nutno deset pacientů transportovat do nemocnice. U ošetřených se jednalo o alergické reakce pro bodnutí hmyzem, dechové obtíže, stavy hypoglykémie, kolapsy, drobnější poranění, epileptický záchvat… Nezaznamenali jsme případ, kdy by v místě konání došlo ke zdravotnímu postižení, jež by bezprostředně ohrožovalo lidský život.

Zdroj:  ZZS  MSK