MSK | Letní období znamená pro zdravotníky obvykle nárůst pacientů, které musejí ošetřovat, a to především těch s různými typy poranění. Zkušenost potvrzuje i průběh letošních letních měsíců, v nichž nejen záchranáři v terénu, ale také zdravotnické týmy Fakultní nemocnice ošetřovali zvýšený počet zraněných.

Foto: ZZS MSK

Za tři letní měsíce vyjížděli záchranáři ZZS MSK k osmadvaceti tisícům pacientů, během samotných prázdnin to bylo 18,5 tisíce. Přestože dominovali nemocní s interními stavy a chorobami, zřetelný byl nárůst úrazových dějů. Posádky ZZS byly v uplynulých třech měsících volány k šesti tisícům zraněných osob.

Z pohledu přednemocniční neodkladné péče šlo o devadesát zranění těžkých, v osmnácti případech museli záchranáři  postižené resuscitovat a ve čtyřech desítkách dalších prohráli boj o život pacienta. Na urgentní příjem FNO předali v létě záchranáři k ošetření 340 vážných úrazů. Na úrazových ambulancích Oddělení centrálního příjmu FNO ošetřili více než čtyři tisíce pacientů. Z toho jednu třetinu tvořily děti.

Pokud jde o příčiny poranění, ošetřovali zdravotníci například řadu vážně zraněných motocyklistů, přičemž v této skupině dopravních nehod zaznamenali také smrtelné případy.

Od počátku května do konce prázdnin ošetřili lékaři urgentního příjmu FNO celkem padesát úrazů motocyklistů. To je o sedmnáct zraněných více, než v loni za stejné období. Nejvíce takto poraněných přivezli záchranáři ZZS MSK do FNO  v květnu, kdy tým urgentního příjmu ošetřil  patnáct motocyklistů. Loni v květnu jich bylo přitom pět.

Mezi dominující příčiny poranění patří jednoznačně také pády z výšek. Pro představu – týmy záchranné služby jich na území Moravskoslezského kraje zaznamenaly jen v červnu a červenci stovku. Ve třiceti případech se jednalo o těžká poranění, případně s ohrožením života, čtyřem takto postiženým již záchranáři nemohli pomoci – na následky svých zranění zemřeli ještě před příjezdem ZZS, nebo krátce poté.

Pády z výšek dominovaly také na urgentním příjmu Fakultní nemocnice v Ostravě. Jen během června lékaři ošetřili 31 vážných úrazů způsobených pádem z výšky. U patnácti z nich se jednalo o pád ze stromu. Nejstaršímu takto ošetřenému pacientovi bylo 87 let.

Varování vhledem k riziku pádů z výšek je přitom stále aktuální, Nejedná se totiž v převážné většině o úrazy při adrenalinových sportech, nýbrž o docela běžné příčiny Mezi ně patří kupříkladu pády ze střech domů nebo lešení při práci, ale i svépomocných opravách, stejně jako v posledních týdnech frekventované pády ze stromů při česání ovoce. Právě zmíněným činnostem se budou lidé ještě v následujících týdnech intenzivně věnovat a na místě je proto varování a výzva k opatrnosti.

Zdroj: ZZS MSK