MSK (FOTO) | Týmy zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje vyjížděly k pacientům v bezmála 121 000 případech, což je oproti předloňskému roku nárůst o čtyři tisíce výjezdů. Zasahovali přitom u celkem sto šesti tisíců tří set pacientů. (to je o čtrnáct tisíc více, než v roce 2011). Sanitní speciály tedy za den vyjížděly průměrně ve 331 případech a posádky při nich ošetřovaly 290 nemocných či zraněných. To je o desítku pacientů denně více, než v roce 2016 a o celé čtyři desítky více, než v roce 2011.  

Foto: ZZS MSK

Krajské zdravotnické operační středisko (KZOS) a Informační centrum (IC)

Operátorky a operátoři KZOS vedli v období uplynulého roku více než 376 000 hovorů. Na tísňových linkách ZZS proběhlo téměř 167 tisíc volání. Přes dvě stě tisíc telefonátů pak vedli s operátory dalších složek IZS, vlastními výjezdovými posádkami, zdravotnickými zařízeními či jinými subjekty. Dalších několik tisíc hovorů přijalo Informační centrum záchranné služby, které řeší netísňové telefonáty a dotazy.

Tělesná onemocnění

Převážná většina zásahů našich posádek je z důvodu náhle vzniklého nebo prudce zhoršeného tělesného onemocnění a těchto pacientů ošetřili záchranáři na území Moravskoslezského kraje bezmála šedesát sedm tisíc (57 000 v roce 2016). Ze sledovaných kategorií zásahů je zde tedy nejmarkantnější nárůst událostí. V 535 případech bylo nutno tyto nemocné resuscitovat, neboť u nich došlo k selhání základních životních funkcí, dalším dvanácti stům postižených již bohužel záchranáři nedokázali pomoci. Ve více než třech tisícovkách případů jsme byli voláni k nemocným s cévní mozkovou příhodou. S akutními koronárními obtížemi bylo ošetřeno 1541 pacientů. Mezi mnohé další důvody výjezdů k interním stavům patřily dechové obtíže, bolesti na hrudi, epileptické nebo astmatické záchvaty a jiné.

Úrazy

Záchranáři rovněž ošetřovali více než jednadvacet tisíc pacientů, kteří utrpěli nějaký úraz či nehodu. Většina jich byla spíše lehkých či středně těžkých a bezprostředně neohrožovaly život postiženého. Dvě stě osmdesát zraněných však bylo ve vážném stavu; čtyřiasedmdesát osob s úrazy pak musely naše posádky resuscitovat. Lékaři záchranné služby již nemohli zachránit 121 postižených, tedy o sedm více, než v roce 2016. Ti na následky svých zranění zemřeli buď ještě před příjezdem posádky, nebo záchranáři prohráli boj o jejich život v průběhu zásahu.

Onemocnění psychiatrická a sebevraždy

Záchranáři vyjížděli také k nemocným s psychickými obtížemi, kterých ošetřili čtyři a půl tisíce.   Jednalo se především o pacienty s depresemi, akutními psychotickými stavy, ale také například se závislostmi. V téměř devíti stech případech jsme dále zasahovali u lidí, u nichž došlo k sebe poškozování nebo se pokusili o sebevraždu. Ve vážném stavu bylo osm desítek z nich, třiadvacet těchto pacientů záchranáři oživovali a sedm desítek dalších, k nimž naše týmy přijely, si záměrně přivodilo smrt. Toto číslo samozřejmě není konečné – k řadě dokonaných suicidií ZZS nevyjíždí, u dalších jsou okolnosti nejasné a lékař záchranné služby proto událost jako suicidium neuzavírá.

Resuscitace

Záchranáři v našem kraji resuscitovali v minulém roce téměř 1200 pacientů, u nichž došlo k selhání základních životních funkcí. Přibližně ve 45% případů byli úspěšní, podařilo se jim obnovit činnost srdce a pacienta následně předali do další péče ve zdravotnickém zařízení.

Výjezdy sanitních vozidel

K pacientům v Moravskoslezském kraji vyjíždělo více, než šest desítek posádek ZZS. Celkový počet výjezdů sanitních vozidel, který činil téměř 121 000, což je o dvacet tisíc!!! více, než v roce 2011. Důvodem je samozřejmě jednak stále rostoucí počet ošetřených pacientů, ale zčásti také pokračující nárůst zásahů v tzv. setkávacím systému.

Záchranná služba disponuje dvěma typy výjezdových skupin: s lékařem a bez lékaře. Lékařské posádky zasahují v systému rychlé lékařské pomoci (RLP) nebo rendez-vous (RV). Tyto týmy uskutečnily v roce 2017 pětadvacet tisíc zásahů. V režimu rychlé zdravotnické pomoci (RZP) bylo minulý rok realizováno 96 tisíc zásahů, což znamená ve srovnání s rokem 2016 nárůst o šest tisíc (ve srovnání s rokem 2011 je to více o 25 000 zásahů!). Právě posádky rychlé zdravotnické pomoci jsou v některých místech kraje a především v Ostravě, ale i dalších městech, stále vytíženější. Zatímco počty zásahů s lékařem stagnují nebo mírně klesají, množství výjezdů posádek RZP trvale stoupá.

Dvacetiminutový limit dojezdu na místo události (požadovaný zákonem o ZZS) splnily naše posádky v 98% případů.

Letecká záchranná služba

ZZS MSK disponuje kromě sanitních vozidel také vrtulníkem letecké záchranné služby. Vrtulník s volacím znakem „Kryštof 05“ má na svém kontě v minulém roce celkem 572 misí a posádky přitom strávily v akci sedm set třicet pět hodin. Primárních misí přitom bylo 521. Další vzlety uskutečnili letečtí záchranáři pro vážně nemocné či zraněné, které transportovali ze zdravotnických zařízení zpravidla na specializovaná pracoviště fakultních nemocnic. Více než sedm desítek letů záchranářského vrtulníku proběhlo v nočních hodinách.

Zdroj: ZZS MSK