KRNOV | První etapa opravy Chářovské ulice se protáhne pravděpodobně až do konce roku. Důvodem, proč nebyla ukončena v druhé polovině října, jsou nepříznivé klimatické podmínky, komplikace na stavbě i nedisciplinovanost řidičů, kteří nerespektují zákaz vjezdu do uzavřeného úseku mezi ulicemi Čsl. armády a Svatováclavskou ulicí.

Foto: ilustrační Pixabay

„Bez ohledu na stavební práce je komunikace velmi frekventovaná, užívají ji k průjezdu řidiči, kteří v ulici nebydlí, nevlastní nemovitosti a ani nedocházejí do zaměstnání do místních firem. Průjezd těchto cizích vozidel je nejen velmi nebezpečný pro silničáře, ale především to omezuje vozidla stavby,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek. Na prodloužení termínu má ale podíl i zhotovitel, který už teď řeší reklamace investora. „Musí přeložit část již osazených obrub v úseku u rodinných domů od firmy Aledeto po ulici Nábřežní a také přemístit obruby zastávky před objektem č. p. 74 do prostoru oplocení firmy, za její vjezd,“ upřesnil Lubomír Stýskala.

První etapa opravy ulice bude ukončena položením asfaltové vrstvy, hotové budou chodníky i obruby po obou stranách cesty. „Uliční vpusti budou osazeny tak, aby byl zajištěn odtok vody z komunikace. Poklopy revizních šachet kanalizace budou osazeny do úrovně asfaltu až v příštím roce. Do té doby budou ukryty pod první vrstvou asfaltu. U vjezdů, kde hrozí vtečení vody z komunikace, dojde k instalaci liniových odvodňovacích žlabů. Vodu stékající z kopce pod letištěm by měly zachytit velkokapacitní žlaby, které budou umístěny na příjezdové komunikaci ke garážím a k Harmonii. Při montáži velkokapacitního žlabu na komunikaci ke garážím bude zastaven minimálně na jeden den průjezd po této příjezdové cestě,“ popsal Lubomír Stýskala. Ten očekává, že v případě příznivého počasí by ještě do konce roku mohly být zahájeny bourací práce na chodnících v druhé etapě, což si nevyžádá omezení průjezdu.

První etapa oprava Chářovské ulice se týká úseku od Čsl. armády po ulici Svatováclavskou. Na ni naváže druhá a současně i třetí po most přes řeku Opavu v Sokolovské ulici. „Obyvatelé ulice, kterých se dotknou následující etapy, musejí počítat s omezením průjezdu, rozkopanými vjezdy, hlukem a prachem, budeme s nimi řešit odvodnění vjezdů a případně další problémy. Firmu Pega zatím naší činností neohrozíme. Vjezd z ulice Chářovské jí bude v maximální míře umožněn,“ sdělil Lubomír Stýskala.

Po ukončení rekonstrukce, které je plánováno na květen příštího roku, bude ulice mít novou komunikaci v délce 1,4 kilometru, chodníky a vzniknou také podélná parkovací místa. Náklady činí 26,5 milionu korun, z toho 12 milionů korun městu Krnovu poskytl formou dotace Moravskoslezský kraj.

Zdroj: MěÚ Krnov

top