KRNOV | Mnohaměsíční jednání o vlastnictví silnice v Chářovské ulici skončilo. Moravskoslezský kraj a město Krnov se dohodly na uzavření darovací smlouvy, v níž se kraj zavazuje darovat Krnovu silnici, včetně pozemků pod ní, od čela mostu za kruhovým objezdem v Sokolovské ulici po křížení ulice Chářovské s ulicí Československé armády. Městu se tím otevírá cesta k dlouho připravované opravě komunikace a chodníků v této části ulice.

Foto: MěÚ Krnov

„Projektová dokumentace na opravu komunikace a přilehlých chodníků v Chářovské ulici je hotová. Nyní počkáme na vyřízení všech administrativních úkonů, spojených s převodem vlastnictví, a na pokyn od vedení města, abychom začali připravovat zadávací řízení pro výběr dodavatele,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová. Akci za více než 20 milionů korun musí ale zastupitelé nejdřív zařadit do městského rozpočtu.

Oprava komunikace a přilehlých chodníků v Chářovské ulici je plánována od roku 2017, kdy zde město rekonstruovalo kanalizaci. Už před tím byla silnice ve špatném stavu a tak město začalo usilovat o její celkovou rekonstrukci a nechtělo po opravě kanalizace pouze položit asfaltový koberec. Problémem však byly vlastnické vztahy. Silnice patřila kraji, pro nějž neměla dopravní význam a tedy stála na okraji jeho zájmu.

Tehdejší vedení Krnova proto přišlo s návrhem, že město zpracuje projekt na rekonstrukci v parametrech místní komunikace a silnici opraví, ovšem za splnění dvou podmínek. Kraj převede komunikaci do majetku města a bude se finančně podílet na realizaci rekonstrukce. Návrh byl krajem akceptován a v září loňského roku zastupitelstvo kraje rozhodlo o poskytnutí dotace městu Krnovu v maximální výši 12 milionů korun a termínem čerpání do 30. listopadu 2019.

Poskytnutí dotace je však vázáno na předpoklad, že Krnov prokáže vlastnictví komunikace. „Převod do našeho vlastnictví se ale zdržel. Z důvodu neúplných podkladů, potřebných pro převod majetku, mohla Správa silnic Moravskoslezského připravit darovací smlouvu až na červnové zasedání krajského zastupitelstva. Proto jsme kraj požádali o prodloužení termínu realizace do poloviny roku 2021 a bylo nám vyhověno. V mezidobí jsme rovněž ověřovali technický stav darovaného majetku, zejména stav mostní konstrukce,“ řekl místostarosta Miroslav Binar.

Chářovskou ulicí se zabývali i krnovští zastupitelé, kteří na svém červnovém zasedání schválili uzavření darovacích smluv mezi městem a krajem, když předměty darů jsou silnice v délce 1,460 km, most přes řeku Opavu a pozemky v celkové hodnotě 4,5 milionu korun. Zastupitelstvo rovněž schválilo přijetí krajské dotace.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.