BRUNTÁL | Město Bruntál učinilo zásadní krok k omezení nežádoucích jevů spojených s užíváním bytů lidmi tzv. „závislými na dávkách“, konkrétně na doplatku na bydlení.

Radnice už letos na jaře využila zákonné možnosti a na základě usnesení radních požádala o vydání předmětného opatření obecné povahy. To v minulých týdnech nabylo právní moci.

V praxi to znamená, že nově příchozím nájemníkům v dotčených lokalitách Úřad práce ČR nebude vyplácet doplatek na bydlení (opatření se ze zákona nemůže vztahovat na stávající nájemníky).

Opatření se týká celkem 22 ulic, respektive lokalit s bytovými domy. Jde o ulice Cihelní, Dělnickou, Dlouhou, Dolní, Dr. E. Beneše, Jaselskou, Jesenickou, Jiráskovu, Květnou (mimo č. or. 11, 13, 15), K. H. Máchy, K. Světlé, Okružní (mimo č. or. 18 a 20), Pěší, Pionýrskou, Revoluční, Rýmařovskou, Šmilovského, T. Kronesové, Tř. Obr. Míru, Uhlířskou, Zahradní a Zeyerovu (mimo č. or. 18).

Snahou města je řešit a maximálně omezit stávající konflikty v soužití, přestupky a trestnou činnost v těchto lokalitách, když právě tyto negativní jevy mají spojení se zde žijícími příjemci doplatku na bydlení.

Současně tak dochází k omezení motivace pro další spekulativní skupování bytů za účelem zisku z nájemného hrazeného s pomocí doplatku na bydlení. Výše nájmů použitá Úřadem práce ČR ke stanovení výměry doplatku na bydlení v Bruntále představuje prakticky dvojnásobek průměrné výše nájemného v bytech ve vlastnictví města.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.