BRUNTÁL | Rada města Bruntálu ve středu 7. března učinila významný krok k zamezení dalšího spekulativního skupování bytů za účelem jejich pronájmu lidem na sociálních dávkách.

Foto: MěÚ Bruntál

Radní jednomyslně souhlasili s podáním žádosti o vydání opatření obecné povahy v lokalitách ulic Cihelní, Dělnické, Dlouhé, Dolní, Dr. E. Beneše, Jaselské, Jesenické, Jiráskovy, Květné (mimo č. or. 11, 13, 15), K. H. Máchy, K. Světlé, Okružní (mimo č. or. 18 a 20), Pěší, Pionýrské, Revoluční, Rýmařovské, Šmilovského, T. Kronesové, Tř. Obr. Míru, Uhlířské, Zahradní a Zeyerovy (mimo č. or. 18).

Pokud správní orgán opatření obecné povahy v daném rozsahu vydá, nově příchozím nájemníkům v uvedených lokalitách Úřad práce ČR nebude vyplácet doplatek na bydlení.

Právě tato dávka je přitom motivem skupování bytů v bytových domech v Bruntále: slouží jako snadný zdroj zisku jejich majitelů a současně v důsledku vede ke konfliktům v soužití původních a nových obyvatel domů.

„Když nově přistěhovalý nájemník – příjemce doplatku na bydlení – nemusí jít do práce a často chodí spát až v době, kdy jeho soused vstává do zaměstnání, nemůže to dělat dobrotu. Všichni to víme. Je to důsledek systému, který umožňuje spekulantům slušně se živit na příjmu ze sociálních dávek určených pro některé skupiny lidí. A my chceme maximálně využít nových zákonných možností, jak těmto spekulativním nákupům bytů a zneužívání dávek zabránit,“ řekl starosta města Ing. Petr Rys, MBA.

Pro ilustraci: místně obvyklá výše nájmů použitá Úřadem práce ČR ke stanovení výměry doplatku na bydlení v lokalitě Bruntálu představuje prakticky dvojnásobek průměrné výše nájemného v bytech ve vlastnictví města.

Vydání opatření obecné povahy se ze zákona nemůže vztahovat na stávající nájemníky – pokud bude rozhodnutí kladné, doplatek nedostanou pouze nově příchozí.

Zdroj: MěÚ Bruntál

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.