BRUNTÁL | XIII. Veletrh sociálních služeb se konal ve čtvrtek 14. září v Bruntále. Jeho návštěvníci se mohli seznámit s místní nabídkou poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Veletrh mohli zájemci navštívit ve Společenském domě. Vystavovatelé pro ně tradičně připravili spoustu zajímavého.

Foto: MěÚ Bruntál

Hned u vstupu si mohli u stánku Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje vyzkoušet, jak funguje měřič hluku. Stačilo jen pořádně zakřičet, aby přístroj ukázal, že mezi křikem jednotlivce a koncertem rockové kapely není zase tak velký rozdíl.

U dalšího stanoviště v přízemí Společenského domu pracovnice Odboru sociálních služeb z Městského úřadu v Bruntále přebíraly dary do potravinové sbírky. V přízemí také informovali o nabídce služeb zástupci Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Návštěvníci veletrhu si zde mohli prohlédnout například knihu psanou v Braillově písmu, nebo speciální „Člověče nezlob se“ a další pomůcky potřebně pro běžný život.

V předsálí nabízel své služby Český červený kříž. Zájemci si mohli nechat změřit tlak nebo glykemický index. Zdravotníci ze záchranné služby prováděli ukázky první pomoci. U stánku se zdravou výživou nabízela k ochutnání dobroty výživová poradkyně Melánie Kaucová.

Ve velkém sále prezentovaly svou práci další sdružení a organizace, které poskytují služby seniorům, zdravotně či mentálně postiženým nebo sociálně znevýhodněným lidem. U stánku Sociálně terapeutických dílen Sagapo, p. o. si mohli zájemci koupit opravdu pěkné věci, které vyrobili klienti organizace. Prodávali dekorační předměty, zajímavé šperky, nebo upomínkové předměty. Členky sdružení Aktivní senioři Bruntálu, z. s. prezentovaly fotografie akcí pořádaných sdružením. Své služby zda nabízela také Slezská diakonie nebo Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.  

Živo bylo i v malém sále Společenského domu, kde si zájemci mohli nechat u stánku Transfúzní stanice stanovit krevní skupinu nebo se dozvědět o podmínkách dárcovství krve. Na stanovišti schovaném za paravány kontrolovala kožní lékařka Iva Bernatíková mateřská znaménka.

Ani pódium nezelo prázdnotou, průběžně se na něm střídali účinkující doprovodného programu. Vystupovali zde bruntálští tanečníci a muzikanti. Jejich představení doplňovalo rozhovory se zástupci vystavujících organizací. Akci organizovalo město Bruntál.

Do potravinové sbírky se zapojilo přes dvacet přispěvatelů, kteří věnovali 56 kilogramů potravin. Z toho 27 kilogramy potravin přispěli pracovníci Centra sociálních služeb pro seniory Pohoda, p. o.

Zdroj: MěÚ Krnov