BRUNTÁL | Město Bruntál prostřednictvím odboru sociálních věcí v rámci komunitního plánování sociálních služeb uspořádá 13. září 2018 již XIV. Veletrh sociálních služeb města Bruntál.

Foto: plakát akce

Veletrh se uskuteční v době od 12 do 16 hodin ve Společenském domě v Bruntále. Základem akce je poskytnout informace o sociálních a návazných službách, které mohou občanům Bruntálu a širokého okolí podat pomocnou ruku při řešení nejrůznějších životních situací. Kromě stanovišť, na kterých budou jednotlivé služby informace předávat, bude prezentace služeb probíhat i formou rozhovorů s moderátorkou a promítáním krátkých filmových spotů a fotografií.

Zajímavé však jistě budou i doprovodné aktivity – prezentace zdravotních a kompenzačních pomůcek (schodolez, zvedací systém, chodítko a další), měření pomocí tělesného analyzátoru, zjišťování cukru z krve, ukázky první pomoci, detekce oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu, lékařské vyšetření mateřských znamének, ochutnávka zdravé výživy, prodej výrobků uživatelů sociálních služeb a další. Program bude doplněn i hudebními a tanečními vystoupeními.

Neopomenutelnou součástí veletrhu bude potravinová sbírka pro rodiny a osoby v nepříznivé sociální situaci, do které může každý návštěvník přispět jakoukoliv potravinou trvanlivého charakteru. Z průběhu akce budou pořizovány obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, které mohou být přiměřeně používány k další publicitě akce. Vstup na veletrh je zdarma, na Vaši návštěvu se těší jeho organizátoři.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top