BRUNTÁL | Zastupitelstvo města se na svém zasedání v úterý 19. září zabývalo přístavbou takzvaného „saunového světa“ k Wellness centru Bruntál. Předmětem projednání byly studie proveditelnosti a architektonická studie přístavby.

Foto: MěÚ Bruntál

Zastupitelé po diskusi vzali studie na vědomí a většinou hlasů schválili pokračování projektového záměru přístavby „saunového světa“, tedy realizaci navazujících stupňů projektové přípravy.

Záměr předpokládá rozšíření stávajícího wellness centra o dvě finské sauny, aromatickou saunu, biosaunu, solnou saunu, tzv. kneipův chodník, ochlazovací sprchy s bazénkem a ochlazovací prostor. Zároveň má být v přístavbě zřízena šatna, chybět nebude nápojový bar a prostor pro masáže.

Cílem záměru jen nejen rozšířit nabídku možností relaxace pro obyvatele Bruntálu a okolí, ale také další celkové zvýšení atraktivity oblíbeného wellness centra. Přínosem bude také vytvoření nových pracovních míst.

Podle odborného odhadu studie mají investiční náklady dosáhnout zhruba třiceti milionů korun, odhad bude ještě upřesněn s dopracováním projektové dokumentace pro stavební povolení.

Pokud orgány města schválí všechny navazující kroky a jestliže bude zajištěno financování projektu – buďto z vlastních zdrojů města, nebo s pomocí úvěru – je možné předpokládat zahájení provozu „saunového světa“ do roku 2020.

Zdroj: MěÚ Bruntál