BRUNTÁL | Ještě v průběhu letošního roku má začít výstavba takzvaného saunového světa v rámci bruntálského wellness centra. Půjde o jednu z nejvýznamnějších investic města v tomto roce.

Foto: MěÚ Bruntál

Stavba bude bezprostředně navazovat na stávající komplex wellness centra, dopad stavebních prací na provoz vyhledávaného zařízení však bude zcela minimální. K očekávané krátkodobé výluce dojde pouze v rámci propojení technologií saunového světa a wellness centra, kdy půjde o několikadenní pauzu.

V omezené míře se stavba dotkne rovněž možností parkování, kdy lze předpokládat, že část parkoviště v prostoru za tobogánem bude nepřístupná z důvodu záboru stavbou.

Cílem projektu je podstatným způsobem rozšířit nabídku stávajícího wellness centra o saunovou část a související služby, zahrnující sauny, masáže, relaxační zóny a odpovídající zázemí. Stavba začne v první polovině letošního roku a dokončena bude v roce 2020. V rozpočtu města na rok 2019 je na realizaci projektu vyčleněno přes devatenáct milionů korun.

Součástí wellness centra se v příštích letech stane i nově vybudovaný výukový bazén, jehož stavba bude předmětem třetí etapy obnovy a rozšíření bruntálského sportovně-rekreačního zařízení.

Zdroj: MěÚ Bruntál