BRUNTÁL | Městští radní ve středu 26. července schválili studii proveditelnosti a architektonickou studii přístavby bruntálského Wellness centra. Záměrem města je dále podstatně rozšířit možnosti už tak oblíbeného a vyhledávaného bruntálského zařízení – tentokrát pro návštěvníky, kteří mají zájem o saunování, wellness či vyhledávají místo relaxace. To vše nejen v zájmu zkvalitnění služeb ve městě, ale i udržení konkurenceschopnosti a zvýšení atraktivity Wellness centra.

Foto: MěÚ Bruntál

Projekt cílí na návštěvníky všeho věku z blízkého i širokého okolí a také ze zahraničí. Spočívá především v rozšíření stávající nabídky Wellness centra o dvě finské sauny, aromatickou saunu, biosaunu, solnou saunu, tzv. kneipův chodník, ochlazovací sprchy a bazének a ochlazovací prostor. Zároveň má být vybudován šatnový prostor, nápojový bar a místnost pro masáže.

Kapacita saunového světa v jeden okamžik má činit až 62 osob. Mimo uvedených pozitiv by realizace projektu znamenala také vytvoření nejméně čtyř nových pracovních míst a rozvoj cestovního ruchu v regionu.

Předpokládané náklady na realizaci saunového světa činí podle studie 30 milionů korun, po dopracování projektové dokumentace pro stavební povolení bude rozpočet dále upřesněn. Rada města již doporučila zastupitelstvu schválit pokračování projektového záměru přístavby saunového světa k Wellness centru Bruntál, tedy realizaci navazujících stupňů projektové přípravy.