KRNOV | Nedostatek parkovacích míst před nemocnicí by měla v budoucnu vyřešit výstavba netypického zeleného parkoviště pro 202 vozidel na prostranství, které zahrnuje jak současné parkoviště se 107 parkovacími místy, tak sousední travnatou plochu. Město již zadalo zpracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v roce 2023.

Foto: vizualizace

Projektant bude vycházet z architektonické studie společnosti Atelier 38. Ta navrhla jako hlavní prvek v řešeném území páteřní zelený pruh pro pěší – „park“.

Cílem architektonicko-krajinářských úprav je vytvořit důstojný a bezpečný prostor pro průchod chodců i řidičů k zaparkovaným automobilům, ale také zajímavé a podnětné prostředí pro krátkodobé setkávání lidí. Parkovací místa jsou navržena jako zelená, tedy se zatravňovací dlažbou. Rozmístěna jsou po obou stranách zelené páteře a parkování pozvolna přechází do zeleného pásu,“ popisují autoři ve studii. Ve středu pásu, na osu průčelí historické budovy nemocnice, je navržen pavilónek s pítkem. Součásti je také mobiliář – lavičky, koše nebo stojany na kola. Na obou koncích zeleného pásu je navržen prostor pro umístění občanské vybavenosti. Na severním konci, u hlavního vstupu do nemocnice, je plánováno malé náměstí s obchodem s potravinami, bistrem nebo kavárnou, umístěnými v mobilních buňkách.

V návrhu architekti počítají také s rekonstrukcí stávajícího historického plotu nemocnice v ulici I. P. Pavlova. „Jeho oprava se projektuje zvlášť. Plot sice není památkově chráněný, ale měl by být dodržen původní vzhled i materiál. V souvislosti s plánovaným přesunem rychlé záchranné služby z letiště do nemocničního areálu budeme na požadavek vedení nemocnice řešit nový vjezd u vily. Půjde o bránu s automatickým otevíráním, která bude sloužit pouze pro sanitky,“ uvedl Petr Mynář z odboru investic a správy majetku s tím, že projekt má být hotový do konce června. Kdy dojde k opravě nejen plotu, ale i chodníku, který podél něj vede, bude záležet na finančních možnostech města.

Na množství volných finančních prostředků je závislý také termín realizace úpravy prostoru vpravo od vjezdu do areálu nemocnice, kde má dojít k navýšení počtu parkovacích míst, vybudování zálivu pro autobus a úpravě zeleně. „Projekt je už hotový a čekáme jen na přeložku elektrického vedení a vydání stavebního povolení,“ řekl Zbyněk Moravec z odboru investic a správy majetku.

Všechny tyto změny předprostoru nemocnice jsou součástí širšího projektu – regenerace sídliště u nemocnice. Úpravy veřejného prostranství, jež se týkají území vymezeného ulicí Maxima Gorkého, železniční tratí, areálem firmy ZLT a Seifertovou ulicí, se začnou projektovat pravděpodobně v příštím roce.

Zdroj: MěÚ Krnov