BRUNTÁL | V městském parku vzniká právě v těchto dnech zcela nové bruntálské sportoviště: hřiště pro workoutové cvičení a parkour. Unikátní je také v tom, že jde o vůbec první projekt navržený samotnými občany města.

Foto: MěÚ Bruntál

Projekt nového hřiště si lidé sami předložili a vybrali v hlasování, které bylo součástí takzvaného participativního rozpočtu. V rámci tohoto přístupu, umožňujícího reálné uplatnění prvků přímé demokracie, město vyčlenilo půl milionu korun na jeden konkrétní projekt. Workoutové hřiště v elektronickém hlasování zvítězilo nad novou zastávkou MHD v Kavalcově ulici.

Město se snaží maximálně vyjít vstříc představám předkladatelů projektu včetně přání umístit nové hřiště v městském parku – a přitom zde najít rovnováhu mezi zájmem občanů o sportovní vyžití a méně aktivní odpočinek v přírodním prostředí.

Po zvážení všech okolností a ve snaze zachovat primárně odpočinkovou funkci parku s klidným rázem většiny jeho rozlohy byla vybrána plocha v samotné zadní části původního parku poblíž vstupu do nově zbudované cyklostezky a inline dráhy.

Nové hřiště má plochu 8 x 9 m a jeho součástí jsou (mimo jiné): komplexní workoutová konstrukce, tvořená celou řadou cvičebních prvků, bradlová lavice, tzv. stalky a stupínky. Bezpečnostní dopadová plocha je tvořena z lité pryže, složené ze dvou vrstev.

Náklady na realizaci hřiště představují částku půl milionu korun včetně DPH a plně tedy odpovídají předpokladům participativního rozpočtu. Podle smlouvy se zhotovitelem má být hřiště dokončeno do konce listopadu, v případě nepříznivého počasí se však termín může posunout.

„Nové hřiště nejen rozšiřuje možnosti sportovního vyžití zejména mladých lidí v Bruntále. Jednoznačně také potvrzuje, že přímé zapojení občanů do rozvoje města prostřednictvím participativního rozpočtu je dobře zvolená cesta, po které půjdeme i nadále. Už nyní jsou připravena pravidla participativního rozpočtu pro příští rok,“ konstatovala místostarostka města Ing. Hana Šutovská.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.