KRNOV | Ředitelství silnic a dálnic ČR v příštím roce obnoví průtah městem. Nový povrch dostane komunikace I/57 v ulici Opavské, na Říčním okruhu, a dále v ulicích Revoluční a Bruntálské. Přestože je akce plánována až na rok 2020, zkomplikuje dopravu v ulici Opavské už tento měsíc.

Foto: ilustrační Pixabay

Aby se do nového povrchu nemuselo v nejbližších letech zasahovat kvůli obnově sítí, Krnovské vodovody a kanalizace (KVaK) v úseku od ulice Staré po křižovatku s ulicí Dobrovského zahájí 16. září výměnu potrubí vodovodního řadu i domovních přípojek. „Když jsme byli informováni o záměru ŘSD kompletně nahradit asfaltovou vrstvu komunikace novým povrchem, rozhodli jsme se v rámci povinné obnovy sítí uspíšit plánovanou rekonstrukci vodovodního řadu v části Opavské ulice, který vede ve směru od Staré ulice pod pravým okrajem této komunikace. Součástí výměny potrubí starého 80 let bude i výměna domovních přípojek, které jsou ještě z olova,“ uvedl jednatel KVaK Libor Staněk.

Vodovodní přípojky k domům po obou stranách komunikace nejsou v dobrém technickém stavu a vyžadují časté opravy, které se neobejdou bez zásahů do komunikace. „Jejich obměnu ale budeme řešit metodou protlaku tak, abychom co nejméně omezili dopravu,“ řekl Libor Staněk.

Vodovodní řad dlouhý 215 metrů budou pracovníci KVaK obnovovat po úsecích, v nichž bude průjezdný pouze jeden pruh. Kromě řidičů musejí s komplikacemi počítat také chodci, kvůli výměně celkem jednadvaceti přípojek dojde k výkopům v chodnících. Rekonstrukce bude ukončena nejpozději v říjnu.

Zdroj: MěÚ Krnov