KRNOV | Na podzim bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v Petrovické ulici. Výměna starého potrubí za nové by neměla trvat déle než devadesát dní, hotovo by mělo být nejpozději do poloviny prosince.

Foto: ilustrační – Pixabay

Nový vodovod z tvárné litiny bude veden po trase stávajícího potrubí v délce 1500 metrů, a to od mostu přes řeku Opavici ke křižovatce ulic Stará Petrovická a Petrovická v travnatém pásu u pravé strany vozovky, dále pak po levé straně po kraji pole až k bývalému dřevoskladu. Rekonstrukce by se tak neměla výrazněji dotknout silničního provozu.

„Vodovodní řad v Petrovické ulici je už za hranicí životnosti a v posledních letech bylo v tomto úseku několik poruch. V rámci obnovy sítě je proto nutné tuto část vodovodního řadu vyměnit. Nový vodovod povede směrově i výškově ve stejné trase, jako stávající potrubí,“ vysvětluje Libor Staněk, jednatel společnosti Krnovské vodovody a kanalizace, která má vodovodní síť ve městě na starosti.

Rekonstrukce se dotkne celkem šestnácti vodovodních přípojek, které budou přepojeny na nové potrubí. O případných omezeních dodávky vody budou odběratelé s dodatečným předstihem informováni. Místo, kde z důvodu oprav dojde k narušení komunikace, pak bude uvedeno do původního stavu.

„Zemní práce budou prováděny otevřeným výkopem po úsecích, po položení trubky a obsypech se výkop zahrne zeminou z výkopu. Po dokončení pokládky celého úseku dojde k tlakovým zkouškám potrubí a jeho následné desinfekci. Po provedení rozboru vody se přikročí k přepojování stávajících vodovodních přípojek na nové potrubí,“ popisuje postup prací Libor Staněk s tím, že rekonstrukce vodovodu město Krnov vyjde na necelých 5, 5 milionu korun, včetně DPH.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.