OSOBLAHA | Moravskoslezský kraj podpoří dotací ve výši 280 000 Kč vytvoření analytických podkladů k aktualizaci Strategického plánu komunitního rozvoje pro plánovací období 2021 – 2027. Pro MAS Rozvoj Krnovska bude tyto podklady zpracovávat společnost Sádek, z.ú. společně s partnery MAS, aktivními občany z území a pracovníky MAS.

Druhé veřejné projednání SWOT analýz strategie se konalo 18. srpna za přítomnosti aktivní veřejnosti, na tomto jednání bylo zapojení vzešlých připomínek. Pro zapojení MAS do integrovaného nástroje LEADER je kromě aktualizovaných strategických dokumentů také nutné potvrzení schopnosti MAS k distribuci prostředků EU do svého území. K tomu MAS podala žádost o standardizaci, která tyto schopnosti potrvrzuje.

„Výběrová komise MAS vybrala 19. srpna projekty k podpoře z Programu rozvoje venkova. Členové vybírali z 30 projektů z oblastí zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, podpory investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, investic do lesnických technologií a do obnovy vesnic. Výběr projektů k podpoře potvrdili členové Programového výboru 31.8. a celkem bylo rozděleno na podporu projektů téměř 10 milionů korun, “sdělila ředitelka MAS Rozvoj Krnovska Martina Jalamasová.

ZDEŇKA SPURNÁ on EmailZDEŇKA SPURNÁ on FacebookZDEŇKA SPURNÁ on InstagramZDEŇKA SPURNÁ on Twitter
ZDEŇKA SPURNÁ
Pracuje ve společnosti Studio STA - multimediální agentura o.p.s. od roku 2011, kde dříve vykonávala funkci redaktorky. Od roku 2012 zde působí jako ředitelka společnosti a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.