VRBNO POD PRADĚDEM | Jedním ze záměrů vedení města Vrbna je rekonstrukce chodníků a komunikací v lokalitě Myslivecká a Družstevní. Pro tento účel je zpracována projektová dokumentace. Ta řeší opravu stávajících chodníků, parkovacích stání a komunikací. Součástí stavby je obnova odvodnění jednotlivých ploch.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

V rámci připravované výzvy Operačního programu životního prostředí je možné získat dotaci na realizaci tohoto záměru. Odhadované celkové náklady jsou ve výši 13,5 milionů korun, z toho dotace činí 9,2 milionů korun. “Rada města tento záměr dne 29.listopadu projednala a doporučila zastupitelstvu ke schválení,” sdělil starosta Petr Kopínec.

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem