VRBNO POD PRADĚDEM | Dokončena byla obnova místní komunikace Myslivecká, a motoristé ji nyní mohou plně využívat. Během obnovy byly provedeny opravy na všech inženýrských sítích.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

V místech, kde hrozilo porušení, byl opraven vodovodní a kanalizační řád. Pro veřejné osvětlení bylo uloženo nové kabelové vedení a doplněny lampy. Elektrické vedení bylo přeloženo a betonové sloupy byly odstraněny z plochy komunikace pro pěší před objekty č. p. 588, 589 a 590. Tím dojde k vylepšení údržby v létě i v zimě a také k bezpečnějšímu pohybu chodců.

Původní kamenná zeď před objektem č. p. 442 byla odstraněna a nahrazena železobetonovými prefabrikovanými prvky. Komunikace pro pěší byla prodloužena. Asfaltové parkovací plochy byly nahrazeny mezerovitými betonovými dlaždicemi a bylo provedeno odvodnění celé plochy. To přispělo k tomu, že parkovací místa vypadají důstojněji.

Cílem bylo také vytvořit lepší napojení přilehlých vjezdů od rodinných domů na tuto komunikaci. Motoristé již nemusí překonávat původní betonové žlaby, které byly nahrazeny sníženými obrubami, a tím se chrání objekty poblíž komunikace před možností vtékání dešťových vod.

Bylo také provedeno bezpečnější spojení chodníku s komunikací Komenského v blízkosti „žluté“ základní školy. Vytvořen byl bezpečný přechod pro chodce, což umožňuje lepší a bezpečnější přístup dětí a jejich rodičů ke „žluté a zelené“ škole a taktéž k sokolovně.

S cílem snížit rychlost pohybu motorových vozidel byl poblíž penzionu Praděd umístěn zpomalovací práh. Na této části platí také omezení rychlosti na 40 km/h.

Na obnovu jsme získali čtyřmilionovou dotaci, z vlastních zdrojů město doplatilo zhruba šest milionů.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem