VRBNO POD PRADĚDEM | Koncem listopadu byla ve Střelniční ulici ve Vrbně provedena oprava odvodňovacího žlabu. Původní žlab by totiž v havarijním stavu a hrozila zde škoda na majetku. Nákladnost celkové opravy dosáhla 100 000 korun.