VRBNO POD PRADĚDEM | Městu se podařilo získat dotaci téměř 10,5 milionů korun na rekonstrukci domu na ulici Hřbitovní 8 ve Vrbně pod Pradědem. Tento projekt bude mít výrazný dopad na sociální začlenění místních jednotlivců i rodin ohrožených sociálním vyloučením. 

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Celkem se vytvoří sedm bezbariérových bytů, z nichž čtyři budou sociální. Sociální byty, vybavené základním vybavením, budou určeny pro ty, kteří mají problémy sehnat si bydlení a jsou na trhu nemovitostí značně znevýhodněni. To se týká především lidí bez přístřeší, rodiny v krizových situacích, nebo ty, kteří se potýkají s nejistým příjmem.

“Pravidla pro získání bytu zveřejníme, až to bude aktuální,” řekl starosta Petr Kopínec. Nyní jsou zahájeny práce na administraci veřejné zakázky, aby počátkem ledna 2024 mohla být vyhlášena výzva k podání nabídek. Předpokládané dokončení této rozsáhlé investiční akce ve výši 18,8 milionů korun je březen 2025.
Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem