VRBNO POD PRADĚDEM | Na jednání zastupitelů ve středu 23. září 2020 ceny převzali Věra Grygarová za dlouholetou činnost ve Spolku Osob zdravotně postižených a Lubomír Tomeček za celoživotní práci s mládeží a pořádání fotografických výstav.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Oběma oceněným poděkoval za mimořádné aktivity starosta města Petr Kopínec. Předal jim pamětní medaili a list osvědčující udělení Ceny města a s ní svázanou finanční odměnu. Paní Grygarová i pan Tomeček dlouhá léta s nesmírnou obětavostí pracovali pro druhé. V prvním případě šlo zejména o organizaci volnočasových aktivit pro občany se zdravotním hendikepem, například poznávacích zájezdů. Lubomír Tomeček pak léta působil v mládežnickém sportu, který současně dokumentoval fotoaparátem podobně jako další témata. Uspořádal několik výstav vlastních prací, jimiž přispěl k propagaci města i regionu Vrbenska, připravil také řadu výstav jiných autorů, ať už v Galerii na schodech v bývalém gymnáziu, či galerii na radnici.

Cena města se uděluje za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života, mající vztah k městu Vrbnu pod Pradědem nebo za práci propagující město v rámci regionu, kraje či České republiky. Také se uděluje za významné dílo, mimořádný úspěch nebo čin anebo za významný humánní čin. Od roku 2015 byla Cena města udělena deseti osobnostem a jednomu kolektivu.

Foto: MěÚ Vrbno pod Pradědem

Zdroj: MěÚ Vrbno pod Pradědem

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.