KRNOV | Projekt Můj nápad pro naše město, v kterém lidé rozhodovali, které navržené projekty občanů bude město realizovat v rámci participativního rozpočtu, je vyhodnocen. Hlasující vybírali z devíti projektů. Nejvíce hlasů získal návrh venkovní fitness zóny u zimního stadionu, který předložil HK Krnov mládež.

Foto: ilustrační – Pixabay

Hlasování probíhalo elektronicky i prostřednictvím tištěného hlasovacího lístku a hlasující udělovali tři kladné a jeden minusový hlas. Celkem se hlasování zúčastnilo 415 lidí, z nichž 49 procent hlasovalo pro vítěznou možnost. Na druhém místě skončil návrh multifunkčního hřiště u SVČ Krnov, třetí nejvyšší počet hlasů získala rekonstrukce části cyklostezky v Krnově-Chomýži. Na projekty občanů je v rozpočtu města vyčleněno 500 tisíc korun a vítězů tak mohlo být více. Jelikož ale náklady na vybudování venkovní fitness zóny byly spočítány na 499 745 korun, na další projekty již finance nezbývají.  

Nyní bude následovat poslední fáze procesu, samotná realizace projektu. „Jelikož se jedná o investici, čeká nás nezbytná projektová a administrativní příprava celého projektu. Bude nutné posoudit navrhovanou lokalitu z hlediska vhodnosti a vybrat zhotovitele. Důležité také bude, aby do fitness zóny byly zařazeny takové prvky, které budou přínosné a nebudou se vyskytovat na jiném místě ve městě. V neposlední řadě bude nutné také řešit lokalitu, do které bude zóna umístěna, jako celek. Jednání se tak mohou protáhnout. V průběhu realizační fáze budeme s předkladatelem projektu komunikovat a bude průběžně informován o postupu. Pokud bude realizace vyžadovat delší časové období, budeme pokračovat v roce 2018,“ uvedla Jana Chylíková z odboru strategického rozvoje.

Projekt „Můj nápad pro naše město“ se v Krnově realizoval poprvé. O první kolo s finanční dotací 300 tisíc korun nebyl mezi občany zájem, po navýšení finančních prostředků na půl milionu korun a vyhlášení druhého kola bylo podáno deset návrhů, z nichž jeden nesplňoval základní kritéria. 

„Všechny nápady byly velice zajímavé a všem předkladatelům za ně velmi děkujeme. Chceme samozřejmě pracovat i s náměty, které nevyhrály, a zabývat se jejich řešením. Jmenovitě můžeme hovořit o opravě části cyklostezky v Krnově-Chomýži či o umístění laviček v intravilánu města. To jsou problémy, o kterých víme a které jsme schopni řešit v rámci rozpočtu města. I jiné nápady nás potěšily a staly se velkou inspirací, například návrh na vybudování bosé stezky na Ježečkově paloučku,“ řekl místostarosta Jan Krkoška.