BRUNTÁL | V první polovině října budou zahájeny práce na realizaci nových odborných učeben ZŠ Okružní v Bruntále.

Foto: MěÚ Bruntál

Předmětem projektu je vybudování čtyř odborných učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování. Projekt zahrnuje jak stavební práce, tak i vybavení učeben.

Náplní stavebních prací bude zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku, kde bude realizována učebna cizích jazyků a učebna přírodních věd, a dále přístavba dvou učeben pro výuku pracovních činností. Nové učebny budou přistavěny k části školy vlevo a vpravo od hlavního vchodu.

V průběhu stavební fáze projektu bude třeba vzít na vědomí některé dočasné změny související zejména s přístupem do školní budovy. Ten po nezbytně nutnou dobu nebude možný hlavním vchodem, ale zadním vchodem okolo tělocvičny a také dvěma bočními vchody. Uzavřen pro veřejnost bude dočasně také chodník u hlavního vchodu.

Součástí projektu bude vybavení učeben nábytkem, výukovými pomůckami a výpočetní technikou. Učebny tak umožní rozšíření výuky o další formy výuky, přičemž cílem je nejen zvýšit kvalitu vzdělávání, ale také povzbudit zájem žáků o výuku cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi.

Učebny mají být kompletně hotovy a vybaveny do konce tohoto školního roku.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.