BRUNTÁL | Vzhledem k netypickému růstu byla letos jeho úprava poměrně náročná. Strom byl v horních partiích rozdvojený, takže jeho instalace a úprava byla, na rozdíl o minulých let, rozložena do tří dnů.

Foto: MěÚ Bruntál

Pracovníci Technických služeb druhý den po instalaci, ve středu 20. listopadu  zdvojenou horní část odstranili a na její místo upevnili přirozeně tvarovanou menší jedličku. Den poté byly v řídčeji obrostlých partiích doplněny větve, které byly pro tento účel odloženy už při kácení stromu. Těmito úpravami strom získal – více než týden před začátkem adventu – požadovaný symetrický tvar.

Vánoční strom je upravován každý rok, letos ale bylo vše komplikovanější. Vhodných vzrostlých stromů, které navíc musí splňovat přísné nároky na bezpečnost, je nedostatek. Město v rámci citlivého přístupu k zeleni chtělo předejít situaci, kdy by musel být „obětován“ jiný vzrostlý strom, navíc pro povolení ke skácení je vždy nutný závažný důvod.

Náročnější úpravy si letos vyžádaly více trpělivosti a shovívavosti. Než byla jedle upravena ořezem a nastavením, vzbudil tvar stromu už první hodny po instalaci „davové“ vášně na sociálních sítích. Ačkoliv probíhá tradiční anketa k pojmenování stromu, uživatelé Facebooku strom kvůli jeho původnímu tvaru neoficiálně pojmenovali „Jeff“.

Vánoční strom na náměstí Míru v Bruntále je letos Jedle obrovská (Abies grandis). Byl určen ke skácení ze soukromé zahrady v ulici Josefa Lady v Bruntále.

Nyní jej čeká nazdobení a slavnostní rozsvícení, které se uskuteční v pátek 29. listopadu. Program začíná v 16.15 hodin, samotné rozsvícení je naplánováno na 17.00 hodin.

Zdroj: MěÚ Bruntál