BRUNTÁL | Z kontroly stavu vodního prvku vyšlo najevo, že betonová nádrž má narušenou hydroizolační schopnost. Vrstva, která brání prosakování vody do betonové nádrže, je na povrchu odloupaná a v pomocných spodních nádržích již chybí ve větších plochách. V betonové nádrži se nachází větší množství drobných průsaků.

Foto: MěÚ Bruntál

Tento stav je třeba napravit. V současné době město prověřuje technickou a finanční stránku provedení opravy. Jakmile bude znám její časový rámec, bude veřejnost informována o možném termínu opětovného zprovoznění vodního prvku, který má za sebou přesně deset let provozu.

Zdroj: MěÚ Bruntál