BRUNTÁL | Modernizace bruntálské ZŠ Okružní zdaleka neskončila loňským zateplením budovy. Letos škola dostane nové moderní učebny.

Foto: ilustrační – Pixabay

Město totiž uspělo se svým projektem a získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Předmětem projektu je vybudování čtyř odborných učeben odpovídajících současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování.

Učebny budou umožňovat rozšíření výuky o další formy výuky, přičemž cílem je nejen zvýšit kvalitu vzdělávání, ale také povzbudit zájem žáků o výuku cizích jazyků, technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práci s digitálními technologiemi.

Náplní stavebních prací bude zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku, kde bude realizována učebna cizích jazyků a učebna přírodních věd, a dále přístavba dvou učeben pro výuku pracovních činností. Součástí projektu bude vybavení učeben nábytkem, výukovými pomůckami, hardwarem a softwarem. Realizace projektu má být dokončena ještě letos.

Celkové náklady jsou předpokládány ve výši 29 998 250 korun včetně DPH. Většinu jich pokryje dotace IROP ve výši 26 998 425 korun, zbytek uhradí z vlastních prostředků město. Rada města ve středu 6. ledna schválila přijetí dotace, realizaci projektu i jeho spolufinancování.

V loňském roce škola prošla modernizací, jejíž součástí bylo zateplení budovy a instalace systému nuceného větrání, kdy celkové náklady přesáhly 40 milionů korun. V blízké budoucnosti se počítá také s obnovou sportovního prostranství u školy.

Zdroj: MěÚ Bruntál

top