RÝMAŘOV | Volné sdružení fotografů Rýmařov a Středisko volného času Rýmařov vyhlásily nový ročník soutěže černobílé fotografie Černobílé valéry.

Foto: Zdenka Spurná

Zúčastnit se mohou amatérští i profesionální fotografové, a to jak s jednotlivými snímky, tak s cykly, celkem ve čtyřech kategoriích – Příroda, Reportáž, dokument, Volné téma a Volné téma do 15 let. Do soutěže budou přijímány pouze fotografie černobílé, a to vyvolané nebo v tištěné podobě, tj. nepřijímají se CD či e-maily s digitálními daty.

Uzávěrka soutěže je 28. dubna 2023 a vyhodnocení proběhne 12. května 2023. Vybrané fotografie budou vystaveny od června do srpna v Galerii Mezipatro ve Středisku volného času. Vyhlašovatelé si vyhrazují právo vystavovat pouze fotografie vybrané a oceněné porotou.