MSK | Vodní plochy bývají v letních měsících vyhledávanými místy k trávení volného času. Policisté se tedy každoročně v tomto období vydávají za návštěvníky vodních ploch, aby jim předávali informace o tom, jak chránit svou bezpečnost, případně i svůj majetek.

Foto: Policie ČR

Letošní sedmý ročník bezpečnostního opatření Bezpečně u vody odstartoval 1. června a bude probíhat až do 30. září  na všech významných vodních plochách a tocích České republiky.

Preventivní akce Bezpečně u vody proběhla 21. června 2022 na Žermanické přehradě na Frýdecko-Místecku.  Na dodržování zásad bezpečného chování, pravidel na vodní ploše i kolem ní dohlížela Státní plavební správa, speciální pořádková jednotka spolu s policejními preventisty a hlídkou obvodního oddělení v Nošovicích. V přidružených campech policisté promlouvali k občanům, aby si střežili své cennosti a dostatečně věnovali pozornost u dětí neplavců. Návštěvníci si kromě tematických dárků odnesli cenné rady a upozornění na možná rizika při pohybu na vodních plochách prostřednictvím letáčků „Bezpečně u vody“. 

Hned první víkend o prázdninách se tato preventivní akce konala na vodní ploše Těrlické přehrady a v jejím okolí. Policisté z oddělení v Těrlicku na ni spolupracovali s oddělením hlídkové služby, policejním preventistou a pracovníkem Státní plavební správy. Společně poskytovali občanům informace k bezpečnému pobytu nejen na vodě, ale i v její blízkosti. Zaměřili se na problematiku požívání alkoholu u řidičů, kteří cestují k vodní ploše nebo směrem od ní, i u vůdců plavidel. Ti však byli zodpovědní, jelikož u žádného z nich nebylo požití alkoholu zjištěno. Pro inspiraci, jak nahradit alkoholické nápoje zodpovědnější variantou byli vůdci plavidel odměněni nealkoholickým pivem. S ostatními návštěvníky v okolí přehrady policisté mimo jiné probírali preventivní zásady zabezpečení svého majetku.

V sobotu 23. července 2022, za účasti bruntálských policistů ve spolupráci se Speciální pořádkovou jednotkou a policejním preventistou, Státní plavební správou, členy rybářského svazu, lesní stráže a Povodí Odry proběhla tato akce také na vodní nádrži Slezská Harta. Cílem bylo informovat občany o bezpečných zásadách nejen při rekreaci u vody, ale také je upozornit na dodržování pravidel souvisejících s pohybem na vodních plochách, pohybu na vodě nebo přilehlém okolí vodní nádrže. Policisté návštěvníkům také zdůrazňovali základní zásady ochrany majetku např. při zabezpečení vozidla anebo osobních věci odložených na dekách. Podrobné informace s preventivními radami si poté mohli návštěvníci Slezské Harty odnést s sebou na informačních letáčcích, společně s dalšími předměty, které obdrželi od policistů.

Po celou dobu trvání se budou tyto akce konat opakovaně na vybraných vodních plochách a tocích celého Moravskoslezského kraje.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR