MSK | Akce je koncipována jako bezpečnostně preventivní, proto policisté jednotlivých služeb budou apelovat na odpovědnost každého jednotlivce a informovat je o zásadách osobního bezpečí při rekreaci u vody. Vedle osobního bezpečí budou policisté připomínat i dodržování pravidel silničního provozu, kontrolovat zákaz požívání alkoholu nebo upozorňovat na úskalí zajištění majetku při pobytu u vody.

Foto: Policie ČR

Vodní sporty a řada rekreačních aktivit na vodních plochách patří neodmyslitelně ke každé letní sezóně. Setkáváme se ale s případy, kdy vodní radovánky skončí nepříjemným zážitkem nebo dokonce tragédií. Uvědomujeme si proto, že pouhý dohled a případné trestání porušení zákona nestačí. „V rámci tohoto opatření proto již několik let oslovujeme veřejnost i s radami, co lze udělat pro zvýšení bezpečí. Témata jako bezpečí koupajících se dětí, bezpečnost posádky plavidla, bezpečnost plavců, skoky do neznámé vody a dodržování pravidel všech účastníků v plavebním provozu jsou rozhodně na místě. Cílíme hlavně na děti a jejich rodiče. Nezapomínáme ani na bezpečnost osobního majetku či vozidel, které s sebou návštěvníci různých koupališť, kempů a dalších vodních ploch mají,“ přibližuje první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lerch.

Aktivity navázané na Bezpečně u vody se budou odehrávat od 1. 6. do 30. 9. na území celé České republiky. „Podílet se na nich budou policisté z poříčních oddělení, ale i obvodních oddělení, v jejichž působnosti jsou významné vodní plochy a toky. Spolupracovat budou na regionální úrovni také s policejními preventisty. Osvětovou část bezpečnostního opatření považujeme totiž za velmi důležitou, a i proto jsem velmi rád, že se na této naší aktivitě dlouhodobě podílí Státní plavební správa, ale i subjekty z civilního sektoru, jako jsou realizátoři preventivního projektu U vody bez nehody,“ popisuje ředitel ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Petr Sehnoutka, s kým se bude veřejnost u vody i ve vodě po celé léto setkávat.

Spolupráci oceňuje také ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová, která dodává: „Vnímáme, že je důležité prezentovat dobré příklady, aby bylo na vodních plochách co nejbezpečněji. I v letošním roce se proto vedle represivní kontrolní stránky budeme věnovat i osvětové a preventivní činnosti.“

Zdroj: Policie ČR