MSK | Tak jako v loňském roce také během letošních prázdnin se rekreanti u vodních ploch mohou setkat s policisty. Za účasti zástupů Státní plavební správy totiž probíhá celorepubliková bezpečnostně preventivní akce s názvem “Bezpečně u vody”. Jejím hlavním cílem je upozornit na možná rizika spojená s plavbou, koupáním, parkováním, či odcizením osobních věcí.

Foto: Policie ČR

 

Dnem 1. července 2020 odstartovala bezpečnostně preventivní akce Policie České republiky zaměřená na bezpečnost v okolí vodních ploch, která potrvá až do konce září.

“Voda“ je spojována s příjemnými zážitky, jako jsou prázdniny, slunné počasí a společně strávené okamžiky relaxace a zábavy s těmi nebližšími. Aby tyto aktivity nebyly nečekaně ovlivněny negativními zážitky, je nutné dbát na bezpečnost. Právě na rizika spojená s pobytem u vodních ploch má upozornit celorepubliková součinnostní akce policistů pořádkové služby, policejních preventistů a zaměstnanců Státní plavební správy „Bezpečně u vody“.

První takováto akce v rámci Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje se uskutečnila 12. července u Žermanické přehrady. Zapojili se do ní policisté obvodního oddělení Nošovice, speciální pořádkové jednotky a oddělení prevence. V součinnosti se zástupci Státní plavební správy se zaměřili na přestupky na vodních plochách, cestách a také okolo těchto ploch. Jelikož akce má v prvé řadě preventivní charakter, byli návštěvníci přehrady nabádání, aby si například:

u vody dávali pozor na své osobní věci a nenechávali je bez dozoru;
své cennosti, které nezbytně nepotřebují, nechali raději doma;
svá jízdní kola zabezpečili proti odcizení s využitím pevného lankového zámku a jiného zabezpečovacího zařízení;
parkovali na místech k tomu určených;
Tyto a mnohé další rady nalezli návštěvníci také na informačních letácích, které policisté rozdávali. Akce se ze strany

Foto: Policie ČR