KRNOV | Po osmi letech čekání se Sdružené zdravotnické zařízení Krnov dočká vlastní magnetické rezonance. Špičkový přístroj by měl být uveden do provozu v lednu 2019. Nyní se pro něj staví nové prostory v dvorním traktu hlavní budovy.

Foto : SZZ Krnov

Stavbaři několik týdnů kopali a následně budovali dva metry hluboké železobetonové základy přístavby. Nyní již pracují na hrubé stavbě objektu. „Dodavatel se gentlemansky zavázal, že při stavbě nového objektu bude brát maximální ohled na naše pacienty. Vykopání základů, rozbití a odvoz původních panelů se bez hluku neobešel. I další práce jsou občas slyšet. Proto děkujeme našim pacientům za trpělivost, ale rezonanci tady budujeme právě pro ně,“ sdělil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Samotná přístavba vyjde na 16,5 milionu korun bez DPH. Vybrána byla i magnetická rezonance. „V Krnově budeme mít přístroj značky Philips, který je v současné době světovou špičkou. Vysoutěžen byl za 32 milionů korun včetně DPH,“ pokračoval Ladislav Václavec. Vybudování přístavby i pořízení magnetické rezonance mělo být částečně hrazeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem nemocnice.

Nyní kraj slíbil, že stavbu i pořízení přístroje profinancuje v plné výši. „Nesmírně si ceníme toho, že kraj v plné výši podpořil náš záměr pořídit magnetickou rezonanci. Díky tomu již pacienti nebudou muset dlouhé měsíce čekat na potřebné vyšetření a jezdit na něj do Ostravy či Olomouce,“ informoval ředitel Václavec.

Vedení nemocnice již sehnalo personál, který bude rezonanci obsluhovat. „Nechtěli jsme čekat na poslední chvíli a dostat se do situace, že by nový přístroj neměl kdo obsluhovat. Na naše RDG oddělení nastoupí lékaři a radiologičtí asistenti, kteří mají s obsluhou rezonance dlouholeté zkušenosti,“ dodal Václavec.

Konec čekání na vyšetření

Až čtyři měsíce musí čekat pacienti z Krnovska a Bruntálska na vyšetření magnetickou rezonancí. Navíc na vyšetření většinou dojíždí do Ostravy či Olomouce. Toto bude brzy minulostí. „Akutním lůžkovým pacientům dokážeme vyšetření zprostředkovat v řádu dní. Bohužel ostatní pacienti čekají na vyšetření i několik měsíců,“ prozradil ředitel nemocnice Ladislav Václavec.

Zdroj: SZZ Krnov