KRNOV | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov se dočkalo vlastní magnetické rezonance. Špičkový diagnostický přístroj značky Philips Ingenia 1,5T byl uveden do plného provozu v úterý 2. dubna 2019.

Foto: SZZ Krnov

Ředitel nemocnice Ladislav Václavec, má z nového přístroje radost. „V roce 2010 jsem požádal přístrojovou komisi ministerstva zdravotnictví o souhlas s pořízením magnetické rezonance (bez souhlasu tohoto orgánu není možné finančně nákladné přístroje pořídit). Žádost byla zamítnuta. A tak jsem využil zákonné možnosti a žádal o souhlas následně v letech 2012 a 2014, ale opět bez úspěchu (opakovanou žádost o schválení pořízení přístroje lze podat nejdříve po dvou letech). Marně jsem tehdejším členům komise vysvětloval, že pacienti z Bruntálska a Krnovska musí na důležité diagnostické vyšetření čekat až 4 měsíce, a že jej absolvují v Ostravě či Olomouci, kam se složitě dopravují. I to byl jeden z důvodů mé kandidatury do senátu, abych měl větší mandát prosadit potřebné věci pro náš region na pražských ministerstvech. U magnetické rezonance se to povedlo,“ prozradil složitost jednání Ladislav Václavec.

V červnu 2017, kdy bylo pořízení přístroje komisí schváleno, se začal řešit způsob financování celé akce. „Krnovská nemocnice nemá dostatek prostoru, kde by mohl být velký přístroj umístěn, a proto byl vypracován projekt na přístavbu, která by navazovala na současné radiologické oddělení. Náš zřizovatel, respektive současné vedení Moravskoslezského kraje, nejdříve přislíbil, že bude stavbu i přístroj hradit z větší části. Nakonec se vedení kraje rozhodlo, že jak přístavbu, tak pořízení přístroje uhradí v plné výši. Za to patří panu hejtmanovi Vondrákovi a všem krajským zastupitelům velké díky,“ sdělil ředitel SZZ Krnov Ladislav Václavec.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. si nenechal ujít slavnostní zahájení provozu magnetické rezonance v Krnově. „Sdružené zdravotnické zařízení Krnov tvoří s dalšími nemocnicemi páteřní síť zdravotnické péče v našem kraji. Krnovská nemocnice dlouhé roky hospodaří s vyrovnaným a mírně přebytkovým rozpočtem. Magnetickou rezonanci a přístavbu jsme se ale rozhodli profinancovat v plné výši zejména kvůli pacientům zdejšího regionu. Bylo nedůstojné, že museli tak dlouho čekat na dnes běžné vyšetření. A jsme rádi, že jsme tímto krokem přispěli k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče v severozápadní části našeho kraje,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Přístroj byl pořízen na základě veřejné soutěže za 32 milionů korun včetně DPH. Výstavba nového objektu začala na podzim minulého roku a vyšla na 26,5 milionu korun. Vedení nemocnice nenechalo nic náhodě a již loni zajistilo dva kvalifikované lékaře a dva radiologické asistenty, kteří budou magnetickou rezonanci obsluhovat. Přístroj denně vyšetří až 24 pacientů z regionu. Zprovozněním magnetické rezonance v Krnově se uvolní ruce kolegům ve Slezské nemocnici. „Pro pacienty z Bruntálska, kteří potřebovali akutní vyšetření magnetickou rezonancí, bylo v Opavě vyčleněno několik hodin na tamním přístroji. Tudíž i ve Slezské nemocnici dojde ke zkrácení čekacích dob na toto vyšetření,“ dodal Ladislav Václavec.
Dle primáře radiologického oddělení SZZ Krnov MUDr. Ivo Šenkyříka je uvedení přístroje do provozu milníkem v historii nemocnice. Magnetická rezonance totiž nepoužívá radiační záření a má lepší prostorové rozlišení než CT.

„Magnetická rezonance Philips-Ingenia 1,5T Omega HP R5, kterou máme v naší nemocnici, je špičkový přístroj. Bude velkým přínosem pro přesnější diagnostiku zejména u neurologických pacientů, pacientů s nemocemi pohybového aparátu a určitě se bude využívat i pro některé indikace onemocnění v dutině břišní a v pánvi,“ sdělil primář Ivo Šenkyřík.

Foto SZZ Krnov

Zdroj: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.