KRNOV | Jeden volný prostor k podnikání a dva nebo více zájemců. Jak určit nájemce, zda zvolit obálkovou metodu, nebo vybrat nájemce přímo, řeší rada města běžně. V nedávném případě, kdy se o prostory na poliklinice ucházely dvě zubní lékařky, ale rozhodnout bylo těžké. Najít totiž v Krnově zubaře, který by přijímal nové pacienty, je téměř nemožné. Proto je každý stomatolog, který by si chtěl otevřít ve městě praxi, vítaný. 

Foto: ilustrační – Pixabay

O prostor projevily zájem Olga Žitníková, která má ordinaci v Branticích, a Ludmila Lazarová, jež momentálně pracuje v Praze. Radní se nakonec rozhodli dát přednost Olze Žitníkové, protože splňovala všechny požadavky uvedené v záměru pronájmu prostor k podnikání. To znamená, že k žádosti doložila „Oprávnění k provozování příslušné činnosti“ i listinu uvádějící IČ žadatele.

„Rozhodování nebylo vůbec jednoduché z důvodu, že Krnov má akutní nedostatek stomatologů, což si vedení města uvědomuje a úmyslu Ludmily Lazarové otevřít ordinaci ve městě si velmi váží. Proto odbor správy majetku města dostal od místostarosty Jana Krkošky úkol najít pro mladou zubní lékařku vhodné prostory. Ty město momentálně nemá, ale do půl roku by se mohly uvolnit. Z toho důvodu jsem doktorku Ludmilu Lazarovou na naší schůzce požádala, aby od svého záměru prozatím neupouštěla a měla strpení,“ uvedla starostka Jana Koukolová Petrová.

Zdroj: MěÚ Krnov