KARLOVICE | Obec připravuje projekt s názvem „Česko-polský workshop umění“, který je spolu Financován z programu Interreg V-A z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd.

Foto: Plakát akce

Jedná se o spolupráci s českými a polskými umělci. Na projektu budou prezentovány díla umělců a účastníků projektu, popis jejich vytváření.„V Obecním domě Slezan 8. září 2018 v 11 hodin přivítáme všechny účastníky projektu. Každý z umělců české a polské strany představí techniku svého druhu umění (příprava a napínání plátna, míchání barev, malba akrylem, malba vyjádření pocitů podle hudby, mezotinta, kresba uhlem, kresba perem, sochařství apod.),“ sdělila starostka Karlovic Jana Helekalová.

Účastníci workshopu, děti a dospělí si vyberou techniku, která je zaujme. „Lektoři budou účastníkům workshopu pomáhat a korigovat jejich snahu o vytvoření svého uměleckého díla. Po ukončení workshopu se uskuteční vernisáž výstavy uměleckých děl. Vyhodnocení a ocenění deseti nejlepších proběhne v neděli 9. září 2018 od 10 hodin,“ řekla závěrem starostka.