MĚSTO ALBRECHTICE, LINHARTOVY | Grafik, malíř, ilustrátor a sochař Rudi Lorenz bude vystavovat na Linhartovském zámku ve Městě Albrechticích. Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. srpna 2017 od 18 hodin.

Foto: plakát akce

Příznivci Linhartovského zámku pod záštitou Města Albrechtic zvou širokou veřejnost na vernisáž grafika, malíře, ilustrátora a sochaře Rudiho Lorenze. K vidění budou také obrazy Gintra Konečného a polských výtvarníků. Trojvernisáž se uskuteční už tuto sobotu 5. srpna 2017 od 18 hodin.

Rudi Lorenz je rodákem ze Žiliny. Po studiu na Střední umělecko-průmyslové škole v Brně studoval do roku 1971 na Pedagogické fakultě v Hradci Králové, kdy byl vyloučen ze studií pro nesouhlas s invazí vojsk Varšavské smlouvy do naší vlasti. V letech 1973 až 1982 pracoval v různých propagačních firmách. Od roku 1983 žije v Brně a pracuje na volné noze. Po plné rehabilitaci v roce 1990 v letech 1997 až 1999 dokončil studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové a získává akademický titul magistr.

Do roku 2008 se věnuje převážně volné tvorbě (malba, drobná plastika, reliéfy). Přičemž v roce 2007 uvedl v život první brněnskou nekomerční galerii nesoucí název „Ponorka Victoria“. Název „Ponorka“ zvolil jako symbol hodnot, které chrání pancíř i pomyslná hloubka oceánu. „Slovo „Victoria“ zase odkazuje k vítězství, protože nejen v době totality, ale ani dnes není umění příliš přáno. Proklamuje-li, že je nekomerční, zdůrazňuje tím svůj životní filosofický postoj. Neznamená to ovšem, že nezná či neumí vyjádřit svoji cenu – kvalitu – hodnotu,“ informují webové stránky zámku.