VRBNO POD PRADĚDEM | Sedmatřicetiletá Alena Šmigurová je od letošního května novou ředitelkou Euroregionu Praděd. Dříve v organizaci pracovala jako tajemnice a finanční manažerka, a to už 15 let. Jaký byl její první den ve funkci, jak zasáhla koronavirová krize do česko-polské spolupráce a jaké jsou její vize? Více si přečtěte v rozhovoru!

Foto: Radek Vráblík

Když se řekne název Euroregion Praděd, co si mají čtenáři a občané představit pod touto organizací?

„Euroregion Praděd je sdružení měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice a na území Opolského vojvodství v Polsku. Založen byl již v roce 1997 s hlavním posláním, a to podporovat přeshraniční spolupráci, pečovat o zachování společného kulturního dědictví a rozvíjet přátelské a vzájemně výhodné kontakty mezi Českou a Polskou republikou.“

Co Vás vedlo k tomu, že jste se začala ucházet o místo ředitelky Euroregionu Praděd?

„Pro Euroregion Praděd pracuji od roku 2005, letos to tedy bude již 15 let. Po celou tu dobu jsem vykonávala funkci finanční manažerky a tajemnice. Když na konci loňského roku ohlásil předchozí pan ředitel Zdeněk Jarmar svůj odchod do důchodu, dostala jsem nabídku nastoupit na místo ředitelky. Euroregion je pro mě více než zaměstnáním. Za léta v něm strávená mě k němu váže spousta vzpomínek, zážitků i přátelství, takže mé rozhodování o této nabídce nebylo těžké a ráda jsem ji přijala.“

Jaký byl Váš první den ve funkci?

„Funkci ředitelky zastávám od začátku května letošního roku. Můj první pracovní den v nové pozici byl značně poznamenán probíhající koronavirovou krizí, kvůli které jsme byli nuceni změnit mnohé naše pracovní plány. Uzavřené hranice s Polskem a zrušené akce pro veřejnost znemožnily realizovat řadu naplánovaných aktivit, svoji pozornost jsme proto zaměřili na reorganizaci sekretariátu a na pomoc našim žadatelům při řešení problémů vzniklých v důsledku zavedených koronavirových opatření.“

Na začátku jste zmínila o čem je vlastně Vámi řízená organizace. Jaké jsou Vaše plány a vize?

„Naší snahou je především využít všech možností a potenciálů, které tato periferní a často opomíjená oblast nabízí k tomu, aby se z ní stal sebevědomý a prosperující česko-polský region. I nadále budeme usilovat o systematický rozvoj cestovního ruchu, stejně tak bychom se i v příštích letech rádi podíleli na implementaci Fondu mikroprojektů, prostřednictvím kterého byly na tomto území již zrealizovány stovky zajímavých projektů. Přála bych si, aby se euroregion stal stabilní organizací, jež bude mít své pevné místo ve strukturách místních samospráv.“

Na jakých projektech nyní pracujete?

V současné době stojí hlavní činnost euroregionu na dvou základních pilířích. Tím prvním je správa Fondu mikroprojektů, jehož cílem je podporovat a rozvíjet spolupráci mezi komunitami na obou stranách hranice. Druhým pilířem je pak činnost destinačního managementu, jež usiluje o rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky-východ. Mimo tyto dominantní činnosti realizuje euroregion také řadu vlastních projektů, všechny jsou prezentovány na našich webových stránkách www.europraded.cz.“

Vašim úkolem je také rozvíjet cestovní ruch v naší lokalitě. Co je pro Vás aktuální prioritou a co je potřeba ještě změnit, aby byl například bruntálský region atraktivnější nejen pro místní, ale i pro turisty a návštěvníky měst a obcí?

Zastávám názor, že úroveň cestovního ruchu v naší oblasti se v několika uplynulých letech posunula výrazně k lepšímu. Tuto skutečnost potvrzují rovněž statistická data informující o neustálém růstu turistů a návštěvníků tohoto regionu. Stále je však co zlepšovat. Naší prioritou proto je vytvořit hustou a pevnou síť aktérů cestovního ruchu, kteří budou navzájem spolupracovat, vytvářet komplexní a kvalitní nabídku služeb, řešit společné problémy a společně propagovat a rozvíjet nejenom své vlastní aktivity, ale v konečném důsledku celý region. Poskytovatele stejných či podobných služeb je třeba vnímat jako kolegy, a ne jako konkurenty, a to si zatím ne každý uvědomuje.“

Když se řekne česko-polská přeshraniční spolupráce, o co se přesně jedná a co si lidé mají pod tím představit?

„Pohraniční oblasti se dlouhodobě potýkají s určitým znevýhodněním, jež vyplývá z jejich periferní polohy. Jednak se obvykle nacházejí daleko od center ekonomického rozvoje daného státu, a jednak v blízkosti hranice, která v minulosti tvořila těžko prostupnou bariéru. Pod pojmem česko-polská přeshraniční spolupráce si tedy lze představit cokoli, co pomáhá zmírňovat tyto negativní aspekty a zlepšovat tím životní podmínky obyvatel. Spolupráce se přitom dotýká všech oblastí lidského života – vzdělávací, kulturní, sociální, ekonomické apod. V praxi se může jednat například o česko-polská sportovní utkání, kulturní představení, slavnosti, spolupráci škol, zájmových spolků, měst a obcí. Hlavním účelem těchto aktivit je vzájemné poznání obyvatel na druhé straně hranice, výměna zkušeností, navázání nových kontaktů či prohloubení stávajících přátelství.“

Nepřemýšleli jste vytvořit „trojúhelník“ spolupráce tří zemí Česka, Slovenska a Polska? A rozvíjet vzájemně kulturní a společenský život místních i cestovní ruch?

„Vzhledem k tomu, že území Euroregionu Praděd je poměrně vzdáleno od hranic se Slovenskem, tak o spolupráci těchto tří zemí jsme blíže neuvažovali. Dotační podmínky česko-polského programu jsou nyní navíc nastaveny tak, že spolupráci se třetí zemí podporují jen velmi omezeně.“

Rozvoj cestovního ruchu také patří mezi aktuální tématiku ve společnosti. Jaké je Vaše oblíbené místo v Jeseníkách, případně i přímo v našem regionu?

„Náš region je jednoduše nádherný. Nabízí úžasné výhledy, rozmanitou přírodou, horské hřebeny i vodní plochy vhodné ke koupání či rybaření. Těžko proto vybrat jedno oblíbené místo. Před pár dny jsme si například udělali krásnou procházku z Karlovy Studánky na Rolandův kámen – pokud jste tam ještě nebyli, tak určitě doporučuji.“

Když nejste v práci, jak trávíte volný čas?

„Vzhledem k tomu, že máme dvě malé děti, tak svůj volný čas nejraději trávím právě se svojí rodinou. Společně podnikáme nejrůznější výlety, hrajeme hry, jezdíme na kole, navštěvujeme rodinu a přátele.“

Jaké je Vaše oblíbené jídlo a jaké ráda i vaříte?

„V jídle nejsem vybíravá, ale mezi mé favority patří určitě asijská kuchyně. Ráda vařím i peču, baví mě zkoušet nové recepty a netradiční kombinace. Největší radost samozřejmě mám, když rodině mé výtvory chutnají.“ (úsměv)

Co byste v závěru vzkázala našim občanům a čtenářům?

„Přála bych si, aby místní organizace, samosprávy i spoluobčané vnímali Euroregionu Praděd jako instituci, která je zde proto, aby byl jejich život pestřejší, kvalitnější, zajímavější, zkrátka lepší. Vaše nápady či náměty pro vzájemnou spolupráci s Vámi proto rádi probereme na sekretariátu euroregionu ve Vrbně pod Pradědem.“

 

Alena Šmigurová

Věk: 37 let

Vzdělání: vysokoškolské ekonomické

Rodina: manžel, 2 děti

Koníčky: cestování, četba, stolní společenské hry

Motto: „Dávejte si pozor na to, co si přejete, nebo se Vám to vyplní…“

Alena Šmigurová do funkce ředitelky Euroregionu Praděd byla jmenována Radou Euroregionu Praděd od 1. května 2020. Vystřídala tak bývalého ředitele Zdeňka Jarmara, který odešel do důchodu. Alena Šmigurová v Euroregionu Praděd dříve pracovala na pozici tajemnice a finanční manažerky, a to od roku 2005. Před tím krátkou dobu pracovala jako účetní v jedné místní soukromé firmě.