BRUNTÁL | Více společného světla – tak se jmenuje nový projekt, který se připravuje ve spolupráci s divadelním režisérem Vladimírem Morávkem na prknech bruntálského divadla. Nová kulturní spolupráce mezi Bruntálem a Opolí dá na podzim a v předvánočním čase šanci zájemcům z Bruntálu poznat divadlo, zahrát si společně s profesionály, poznat tradice v polském partnerském městě a naučit se nebo zdokonalit v polštině.

Foto: MěÚ Bruntál

Připravovaný česko-polský projekt dostal zelenou, když jej letos na jaře schválil a finančně podpořil Euroregion Praděd prostřednictvím Fondu mikroprojektů. Projekt umožní rozvoj amatérského divadla prostřednictvím přeshraniční spolupráce kulturních a divadelních spolků z Bruntálska a Opole.

Díky projektu proběhnou společná setkání spolků, výuka polského jazyka pro české účastníky projektu, a hlavně divadelní workshopy pořádané v Bruntále pod vedením profesionálních lektorů z Brna a divadelního režiséra Vladimíra Morávka.

Projektu se může zúčastnit až třicet zástupců z Bruntálu. Od září do prosince mohou navštěvovat jednou týdně kurz výuky polského jazyka. V plánu je společný jednodenní zájezd do Opole na konci října. Pro účastníky projektu bude veškerá účast včetně občerstvení bezplatná.

Úplnou novinkou bude společná práce českých a polských účastníků na wokrshopu s profesionálními lektory z Brna, včetně režiséra Vladimíra Morávka, v polovině prosince v městském divadle v Bruntále. Lekce budou zaměřeny na jevištní pohyb, pohybovou stylizaci, jevištní řeč, herecké etudy, sladění hudby a pohybu ve společných korepeticích.

Vrcholem společného workshopu bude účinkování v divadelním představení Betlém aneb převeliké klanění právě narozenému jezulátku uváděném v brněnském  divadle Husa na provázku právě v Morávkově režii.  Představení se bude hrát v městském divadle v Bruntále letos 16. prosince.

Projekt bude pokračovat ještě lednovým výletem do Opole na tradiční Tříkrálový průvod městem 6. ledna 2019. Projekt propojí “živé umění” měst Bruntálu a Opole, a přispěje k hledání nových cest, porozumění obou kultur, zvyklostí i tradic převážně v čase adventním a vánočním.

Oslovujeme tímto bruntálské soubory, spolky, kolektivy i jednotlivce, kteří se zajímají o divadlo, tanec, zpěv, a další kulturní činnost a chtěli by se přímo zúčastnit projektu, ať se obrátí na oddělení kultury, kde je kontaktní osobou Dita Dulovcová.

Neváhejte využít této jedinečné příležitosti poznat práci s profesionály, naučit se mnoho nového a zajímavého a zažít spoustu pěkných zážitků.

Zdroj: MěÚ Bruntál