DÍVČÍ HRAD (FOTO) V Dívčím Hradě se ve středu 15. září 2021 uskutečnilo slavnostní přivítání nového občánka. Této milé povinnosti se zhostil starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy Dívčí Hrad.

„Vítání občánků je v naší obci tradicí a já jsem rád, že ji stále udržujeme. Je to veřejné poblahopřání rodičům k narození jejich potomka a poděkování jim za to, že do obce přivedli nového občana,” řekl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Po slavnostním přivítání maminka dostala kytičku, obecní porodné ve výši deset tisíc korun a malá Viktorka plyšového medvěda. Na závěr se rodiče Viktorky podepsali do pamětní knihy obce Dívčí Hrad.

Porodné se poskytuje z rozpočtu obce Dívčí Hrad a to ve výši 10 tisíc korun. Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v obci, oba zákonní zástupci dítěte musí mít trvalý pobyt v obci Dívčí Hrad, a to minimálně šest měsíců před narozením dítěte. Porodné je zákonným zástupcům, pokud v obci trvale s dítětem žijí, předáváno na slavnostním obřadu „Vítání občánků” při prvních narozeninách dítěte starostou obce Janem Bezděkem.

top