DÍVČÍ HRAD (FOTO) Na obecním úřadě v Dívčím Hradě se konal tradiční obřad – vítání nových občánků. Této milé povinnosti se zhostil starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk. Přivítal dvě děvčátka- Lucinku a Magdalénku. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy Dívčí Hrad.  Akce proběhla ve středu 18. dubna 2018.

Foto: Zdenka Bezděková

„Narození dítěte je vždy radostná událost. Těší mě, že mohu osobně přivítat další nové občánky naší obce. Přeji rodičům i jejich dětem do života hodně zdraví a štěstí,“ popřál starosta Jan Bezděk. Jako vzpomínku na slavnostní přivítání děti obdržely dárek a maminky kytičku. Na závěr rodiče podepsali pamětní list.