DÍVČÍ HRAD | Pohřebné stejně jako porodné souvisí s trvalým pobytem lidí v obci. Pohřebné lze nárokovat za zemřelého, který měl v obci zapsaný trvalý pobyt. Obec jej vyplácí na základě předložení dokumentu o vypravení pohřbu pozůstalým.

Foto: Zdenka Spurná

Pohřebné je takové zpětné poděkování lidem za to, že v obci žili. Také je to gesto, že úmrtí vnímají jako odchod člověka z místní komunity. V Dívčím Hradě žije přes tři sta obyvatel a všichni se znají. Občané vždycky ví, že někdo zemřel.

„Pohřebné bylo kdysi státem vypláceno pro určitou skupinu pozůstalých. V Dívčím Hradě jsme ale schválili poskytování pohřebného bez nějakých podmínek pro pozůstalé. Bezprostřední čas po úmrtí nejbližšího člověka je dosti náročný, a náklady pohřbu v dnešní době hodně vysoké. Díky pohřebnému můžeme pozůstalým alespoň částečně zmírnit bolest v jejich srdcích a za obec symbolicky poděkovat zemřelému a pohřebným vyjádřit svou úctu k němu“, uvedl starosta obce Jan Bezděk.

V Dívčím Hradě vyplácí také finanční bonus k narození dítěte. Porodné se poskytuje z rozpočtu obce Dívčí Hrad a to ve výši 10 tisíc korun. Narozené dítě musí mít trvalý pobyt v obci, oba zákonní zástupci dítěte musí mít trvalý pobyt v obci Dívčí Hrad, a to minimálně šest měsíců před narozením dítěte. Porodné je zákonným zástupcům, pokud v obci trvale s dítětem žijí, předáváno na slavnostním obřadu „Vítání občánků” při prvních narozeninách dítěte starostou obce Janem Bezděkem.

S ohledem na pandemii koronaviru se rovněž v Dívčím Hradě rozhodli, že slavnostní vítání občánků, i s ohledem na vyplácení porodného, budou provádět k prvním narozeninám dítěte.

„Narození miminka je v rodině velkou událostí, a pro obec to není jiné. Každoročně jsme vítali alespoň tři miminka, ale v posledních třech letech se rodí méně a méně miminek. Porodné jsme schválili s cílem podpořit porodnost v obci a přilákat mladé rodiny, které zakládají rodinu, k nám do obce. Těším, až budeme na slavnostním Vítání občánků v září letošního roku první porodné předávat“, doplnil Jan Bezděk.