TŘEMEŠNÁ (FOTO) | V prostorách galerie informačního centra kulturního domu v Třemešné slavnostně přivítali za občany obce děti narozené v roce 2019. Slavnostní den se konal sobotu 25. ledna 2020.

Starosta Rostislav Kocián v galerii přivítal nové občánky, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. „Setkání jsou to velmi příjemná, neboť i když náš každoročně k naší lítosti opouští řada starších občanů, narozené děti v daném roce alespoň trochu snižují úbytek populace v naší obci a jsou nadějí pro zachování života v naší obci. Přejme dětem a rodičům jim pevné zdraví!,” řekl Rostislav Kocián, starosta Třemešné.