DÍVČÍ HRAD | V katastrálním území Sádek u Dívčího Hradu začala výstavba větrných elektráren s výškou osy rotoru až 131 metrů. První přípravné stavební práce začaly už letos na podzim.

Foto: Zdenek Patočka Caisberger

„V současné době probíhá realizace výstavby základů vlastních elektráren, betonáž by měla být dokončena, v závislosti na povětrnostních podmínkách, v průběhu 45. týdne, tedy do 12. listopadu letošního roku,” sdělil Kamil Martiník, projektový manažer RenoEnergie.

Rovněž probíhají terénní úpravy a práce na výstavbě zpevněných ploch a komunikací. „V tomto případě předpokládáme, opět v závislosti na povětrnostních podmínkách, že tyto práce budou prováděny do přelomu listopadu a prosince letošního roku,” uvedl dále Martiník.

„Následně budou práce přerušeny a stavba „zazimována“, aby mohlo přes zimní období dojít ke stabilizaci vybudovaných ploch a komunikací. Tímto pak budou staveništní komunikace připraveny na jaro k zahájení dodávky komponent větrných elektráren, a jejich montáže,” řekl dále projektový manažer.

„Většina z těchto ploch a komunikací jsou plochy dočasné, a po montáži a zkouškách větrných elektráren budou odbagrovány, a bude zde znovu rozprostřena ornice a obnovena zemědělská činnost,” uvedl závěrem Martiník.

„Když začínala jednání k větrným elektrárnám, byl jsem místostarostou obce a psal se rok 2012. Nyní po 11 letech je papírování u konce a firma RenoEnergie a.s. má zelenou a zahájila přípravné práce na stavbě dvou větrných elektráren. Na Osoblažsku jsme jedni z prvních, kteří jsou v takové fázi, že na jejich katastru ta větrná elektrárna bude,” řekl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk.

Dívčí Hrad získá podíl na prodeji vyrobené elektřiny. Obec použije peníze na další modernizaci obce. „Nejen, že dojde k vyšší výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů, ale provoz větrných elektráren bude zajímavým finančním příspěvkem do rozpočtu obce,” řekl starosta závěrem.

Kamil Martiník, projektový manažer.

Foto: Kamil Martiník

Foto: Kamil Martiník