DÍVČÍ HRAD | Obecní vodovod je v Dívčím Hradě napojen na společný vodovod, který provozuje VODA – svazek obcí. Starost o vodovod stejně jako investice do rozšíření vodovodu je ale na obci. Díky krajské dotaci z programu Drobné vodohospodářské akce 2022 – 2023 se v letošním roce podařilo dobudovat vodovod ve středu obce a zajistit tak dostatek kvalitní vody pro další obyvatele obce.

OÚ Dívčí Hrad

Do letošního roku byli obyvatelé v šesti rodinných domech a třech chalupách odkázáni pouze na své studny, které ale během horkých letních měsíců vysychaly. Občané tak požádali o dobudování vodovodu. „Projekční práce jsme započali již v roce 2018 a stavební povolení obdrželi v dubnu roku 2021. Následně jsme hledali vhodný dotační titul, protože obec nedisponovala dostatečnými finančními prostředky na výstavbu vodovodu“ uvádí starosta obce Jan Bezděk.

 

Jako nejvhodnější dotační titul se jevil dotační titul Drobné vodohospodářské akce 2022 – 2023, který vyhlásil Moravskoslezský kraj. Dotace byla obci přiznána ve výši 1,5 milionu korun. „Díky této dotaci ve výši 75% jsme mohli zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby, kterým se stala Jesenická vodohospodářská společnost s.r.o. Samotná stavba byla zahájena na jaře letošního roku a ukončena v polovině července. Velmi oceňuji kvalitu odvedené práce, zhotovitel byl opravdu precizní,“ pochvaluje si průběh stavby starosta Bezděk.

 

K dnešnímu dni byl vodovod zkolaudován. V následujících dnech bude vodovod předán do provozu VODĚ – svazku obcí a majitelé rodinných domů a chalup se budou moci na vodovod svými přípojkami připojit. „Díky této investici se výrazně zlepší zásobování kvalitní pitnou vodou našim občanům a chalupářům. Děkuji za poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, bez jehož přispění by nebylo možné vodovod vybudovat,“ uzavírá starosta Bezděk.

Zdroj: OÚ Dívčí Hrad

Foto: OÚ Dívčí Hrad

OÚ Dívčí Hrad