KRNOV | V červenci bude zahájena rekonstrukce vodovodního řadu v Albrechtické ulici. Jedná se o úsek dlouhý 125 metrů, od bowlingu po nároží domu č. 49. Práce za 900 tisíc korun provede společnost Krnovské vodovody a kanalizace (KVAK), doba realizace nepřesáhne 90 dnů od převzetí staveniště.

Foto: ilustrační – Pixabay

Současný vodovodní řad pochází pravděpodobně z roku 1930 a je už v havarijním stavu. „Jeho rekonstrukci budeme provádět v rámci plánované obnovy sítí v naší správě. Nový vodovod povede ve stejné trase, a to jak směrově, tak i výškově, jako stávající potrubí,“ uvádí Milan Heller z KVAK a popisuje postup prací: „Po odstranění panelů, které v současnosti tvoří povrch komunikace, se provedou výkopové práce a položí nové litinové potrubí. Roura a zbytek rýhy se zasype kamenivem. Po dokončení pokládky celého úseku bude provedena tlaková zkouška potrubí a jeho desinfekce.“

Po vybudování vodovodu musí zhotovitel uvést povrch komunikace do původního stavu, to znamená, že zpět osadí odstraněné panely. Ty by ale mohly už brzy zmizet natrvalo. Projekt na opravu zpevněných ploch v této lokalitě již je připravený, jen je třeba, aby zastupitelé na tyto práce vyčlenili v rozpočtu města částku kolem pěti milionů korun.

Zdroj: MěÚ Krnov