KRNOV | Příští týden končí lhůta pro podání nabídek na opravu soklu budovy městského divadla. Pokud se najde zhotovitel, bude do poloviny listopadu opravena nejen soklová část, ale také zídka u bočního vstupu z ulice E. F. Buriana a vstupní schodiště. V městském rozpočtu je na opravy vyčleněno 2,2 milionu korun.

Foto: MěÚ Krnov

V současnosti je sokl divadla značně poškozen vzlínající vlhkostí i odstřikující vodou od přilehlých zpevněných ploch chodníků a schodišť. „Práce spočívají v odbourání poškozeného soklového zdiva a instalaci kamenného obkladu, mezi nímž a zdivem bude odvětrávaná mezera,“ uvedl Lubomír Stýskala z odboru veřejných zakázek. Jelikož kvůli opravě soklu bude muset být oklepána i omítka v půlmetrovém pásu nad ním, dojde v těchto místech k natažení nové omítky a nátěru fasády. „Barvu budeme volit tak, aby se co nejvíce blížila té stávající a opravená část nebila moc do očí,“ upřesnil. Zároveň dojde k položení drenáže kolem objektu, očištění hlavního schodiště i travertinového obkladu mezi vstupními dveřmi a také opravě zídky u bočního vstupu z ulice E. F. Buriana.

Druhá zídka, ze strany Mikulášské ulice, zahrnuta do opravy není. Zídku totiž řeší projekt, který v loňském roce uspěl v participativním rozpočtu. Ten zahrnuje stavební úpravy a využití tohoto, v současnosti zanedbaného prostoru a navrhuje odstranění zídky. „K realizaci projektu zatím nedojde, stane se součástí většího celku. A to buď rekonstrukce Mikulášské ulice nebo některé z etap opravy divadla. Také se k němu musí vyjádřit památkáři, protože divadlo je nemovitou kulturní památkou,“ řekl Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek, který má ve své gesci projekty rekonstrukce veřejných prostranství v ulicích Mikulášské a E. F. Buriana.

„K ulici E. F. Buriana se chystá projektová dokumentace pro stavební povolení, v případě Mikulášské ulice čekáme na vydání územního rozhodnutí v obnoveném řízení. Následovat bude zpracování prováděcí dokumentace a případná etapizace projektu, jelikož náklady na realizaci jsou vysoké, kolem 80 až 90 milionů korun,“ dodal.

Nejen exteriéry budovy ale vyžadují opravu. Další etapa rekonstrukce divadla by se měla zaměřit na interiér: vytápění a elektroinstalaci, ozvučení, stavební úpravy jeviště a hlediště, výměnu křesel, novou podlahu a především vzduchotechniku. „V souvislosti s těmito zásahy musí být nově řešena také akustika celého divadla,“ upřesnila vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová. K projektu, který má zpracovat renomovaná ostravská projekční kancelář Ateliér Simona, se nyní má vyjádřit komise pro architekturu a urbanismus a památkáři.

Zdroj: MěÚ Krnov