BRUNTÁL | Střední průmyslová škola a Obchodní akademie v Bruntále chystá největší investici od výstavby areálu školy v roce 1968. Investiční akce s celkovým rozpočtem 55,5 mil. Kč včetně DPH bude financována z rozpočtu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem školy.

Nové sportoviště – vizualizace

Součástí této investiční akce je celková rekonstrukce vnitroareálové komunikace. V rámci akce dojde také k demolici nevyužívaných budov B a C domova mládeže. Na jejich místě vyroste nové víceúčelové hřiště se širokým spektrem využití.

Nové víceúčelové hřiště bude svým pojetím unikátní: mimo běžecké dráhy, basketbalového hřiště a hřiště na malou kopanou budou mít žáci k dispozici také lezeckou boulderingovou stěnu a workoutové hřiště. Součástí komplexu bude také hřiště s mantinely, kde bude možné hrát inlinehokej, hokejbal, volejbal a nohejbal.

Škola předpokládá, že akce bude zahájena v dubnu letošního roku a realizace potrvá cca 10 měsíců. Sportovní areál školy tak naváže na Sport Campus Bruntál, jehož součástí je sportovní a rekreační zázemí v okolí a který se bude nadále rozvíjet.

Celkově se zvýší přidaná hodnota studia pro žáky školy a také pro žáky gymnázia, které bude sportoviště využívat. Díky stávající sportovní infrastruktuře v okolí SPŠ a OA Bruntál, Všeobecného a sportovního gymnázia Bruntál a ZŠ Jesenická a plánovanému zimnímu stadionu získají především mladí lidé unikátní možnosti sportovního vyžití a významně se zvýší celková atraktivita města Bruntálu.

„Osobně jsem velmi rád, že se po téměř čtyřech letech příprav podařilo dostat do stavu, kdy bude celá akce zahájena. Příprava takové akce v režii školy je velmi náročná. Velice si cením vstřícného přístupu představitelů Moravskoslezského kraje, kteří školu podporují v investičních záměrech,“ uvedl ředitel SPŠ a OA Bruntál Ing. Jan Meca.

Zdroj: SPŠ a OA Bruntál